Welkom

L'Age d'Or, een bijzondere vrijmetselaarsloge in Leiden, gevestigd in het Leids Maconniek Centrum, Steenschuur 6 heet u, onze bezoeker, van harte welkom.

 

Regelmatig houden wij Open Avonden. Een goede manier om kennis te maken met de vrijmetselaren van L'Age d'Or.

 

Lid worden? Neem contact op met onze secretaris voor meer informatie of kom eens langs op een van onze Open Avonden.

Vrijmetselarij

Wat doen vrijmetselaars nu eigenlijk in die loge.

Belangstelling

Hoe kun je je belangstelling tonen? Wij hebben regelmatig Open Avonden. Ideetje?

Goto Article

Lid worden?

Hoe werkt dat als ik lid wil worden? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen, Hoe lang duurt dat?

Goto Article

Wat doen

 vrijmetselaren

Vrijmetselaars werken in de loge aan zichzelf om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om hen heen beter te laten zijn.

Ze doen dat met behulp van  ritualen en symbolen, elk op hun eigen wijze, die hen helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van al het goede dat men wil bereiken.

Bij L'Age d'Or werken allen mee in het rituaal. Men is geen toeschouwer maar een werkelijk deel van het grotere geheel.

Ze doen dat in de beslotenheid van hun loge, gesterkt door de broederschap en het vertrouwen van hun broeders.

L'Age d'Or organiseert regelmatig "Open Avonden" voor belangstellenden. Tijdens deze "Open Avonden" kunt u kennismaken met vrijmetselaars van L'Age d'Or.

Er zullen er inleidingen worden gegeven over vrijmetselarij en zal er de gelegenheid zijn om onze rituele ruimte te bezichtigen.

Voor meer informatie en opgave van deelname aan de Open Avonden. Zie verder op de webpagina "Open Avond".

De eerstvolgende Open Avond wordt ruimschoots tevoren op deze website aangekondigd en zal worden gehouden in het Maconniek Centrum aan de Steenschuur 6 te Leiden.

Alhoewel alleen mannen lid kunnen worden van L'Age d'Or zijn de Open Avonden toegankelijk voor mannen én vrouwen met een oprechte belangstelling voor vrijmetselarij.

Dit is dus een open invitatie om nader kennis te maken. Kijk verder op de pagina "Open Avond" op deze website. Wij ontmoeten u graag in onze loge!

LID WORDEN

Op deze wijze komt je snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot jouw aanname opgestart worden. Hieronder vindt je een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces.

 

Stuur 'n email

 

Email naar de secretaris of schrijf u in voor een  Open Avond, U krijgt daar alle relevante informatie

 

 

Informatie uitwisseling

 

Wie bent u en wie zijn wij. Wat brengt u bij de loge en de loge bij u. U bespreekt dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur.

 

 

Besluitvorming

 

Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Uw voorstellers kunnen u daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over uw lidmaatschap.

 

Aanname

 

Nadat  de meestervergadering u heeft geaccepteerd als nieuw lid, volgt uw aanname als leerling-vrijmetselaar

 

 

Schrijf in voor

de nieuwsbrief

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Stuur 'n email

Informatie uitwisseling

Aanname

Levenshouding Een levenshouding voor vrije burgers en een ethische leerschool. In de loge l'Age d'Or ontmoeten mannen elkaar ongeacht geloof, ras of geaardheid. Durf jij het aan?
Missie Vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.

Missie Vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.
Levenshouding Een levenshouding voor vrije burgers en een ethische leerschool. In de loge l'Age d'Or ontmoeten mannen elkaar ongeacht geloof, ras of geaardheid. Durf jij het aan?

Levenshouding Een levenshouding voor vrije burgers en een ethische leerschool. In de loge l'Age d'Or ontmoeten mannen elkaar ongeacht geloof, ras of geaardheid. Durf jij het aan?
Missie Vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.