Welkom bij L'Age d'Or L'Age d'Or, een bijzondere vrijmetselaarsloge in Leiden, gevestigd in het Leids Maconniek Centrum, Steenschuur 6. Regelmatig houden wij Open Avonden. Een goede manier om kennis te maken met de vrijmetselaren van L'Age d'Or. Lid worden? Neem contact op met onze secretaris voor meer informatie.
Wat doen vrijmetselaars
Vrijmetselaars werken in de loge aan zichzelf om een beter mens te worden en daardoor de wereld om hen heen beter te laten zijn. Ze doen dat met behulp van ritualen en symbolen, elk op hun eigen wijze, die hen helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van al het goede dat men wil bereiken. Bij L'Age d'Or werken allen mee in het rituaal. Men is geen toeschouwer maar een werkelijk deel van het grotere geheel. Ze doen dat in de beslotenheid van hun loge, gesterkt door de broederschap en het vertrouwen van hun broeders.
Belangstelling?

 

L'Age d'Or organiseert regelmatig "Open Avonden" voor belangstellenden. Tijdens deze "Open Avonden" kunt u kennismaken met vrijmetselaars van L'Age d'Or, zullen er inleidingen worden gegeven over vrijmetselarij en zal er de gelegenheid zijn om onze rituele ruimte te bezichtigen. Voor meer informatie en opgave van deelname aan de Open Avonden. Zie verder op de webpagina "Open Avond". De eerstvolgende Open Avond wordt ruimschoots tevoren op deze website aangekondigd en zal worden gehouden in het Maconniek Centrum aan de Steenschuur 6 te Leiden. Alhoewel alleen mannen lid kunnen worden van L'Age d'Or zijn de Open Avonden toegankelijk voor mannen én vrouwen met een oprechte belangstelling voor vrijmetselarij. Dit is dus een open invitatie om nader kennis te maken. Kijk verder op de pagina "Open Avond" op deze website. Wij ontmoeten u graag in onze loge!
Lid worden
Op deze wijze komt je snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot jouw aanname opgestart worden. Hieronder vindt je een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces. ﷯Stuur 'n email Email naar de secretaris of schrijf u in voor een Open Avond, U krijgt daar alle relevante informatie ﷯Informatie uitwisseling Wie bent u en wie zijn wij. Wat brengt u bij de loge en de loge bij u. U bespreekt dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur. ﷯Besluitvorming Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Uw voorstellers kunnen u daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over uw lidmaatschap. ﷯Aanname Nadat de meestervergadering u heeft geaccepteerd als nieuw lid, volgt uw aanname als leerling-vrijmetselaar
Klaar voor de volgende stap? Stuur een email naar onze secretaris. Hij zal contact met je opnemen en een vervolg met je afspreken. Email secretaris L'Age d'Or
Missie Vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.
Vitaal broederschap In 1717 werd in Londen de eerste grootloge opgericht. Nederland volgde in 1734 en onze Orde werd zelfstandig in 1756. In 1758 werd L'Age d'Or opgericht. Broederschap in een verdeelde wereld, vrijheid van denken in religie en wetenschap. Een streven dat nog immer actueel is.
Levenshouding Een levenshouding voor vrije burgers en een ethische leerschool. In de loge l'Age d'Or ontmoeten mannen elkaar ongeacht geloof, ras of geaardheid. Durf jij het aan?
Passer en winkelhaak
 Belangrijke symbolen die ons een hulpmiddel helpen te zijn de juiste maat te voeren en te behouden, alsmede de verhouding tot de medemens richting te geven. De kern van de vrijmetselarij is gelegen in de beoefening van de ritualen en het leren lezen van de symbolen. Kortom, de vrijmetselarij beoefenen als een “craft”.

secretaris@lagedor.nl

Steenschuur 6
Leiden

© L'Age d'Or. All Rights Reserved

Vrijmetselaars werken in de loge aan zichzelf om een beter mens te worden en daardoor de wereld om hen heen beter te laten zijn. Ze doen dat met behulp van ritualen en symbolen, elk op hun eigen wijze, die hen helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van al het goede dat men wil bereiken. Bij L'Age d'Or werken allen mee in het rituaal. Men is geen toeschouwer maar een werkelijk deel van het grotere geheel. Ze doen dat in de beslotenheid van hun loge, gesterkt door de broederschap en het vertrouwen van hun broeders.
L'Age d'Or organiseert regelmatig "Open Avonden" voor belangstellenden. Tijdens deze "Open Avonden" kunt u kennismaken met vrijmetselaars van L'Age d'Or, zullen er inleidingen worden gegeven over vrijmetselarij en zal er de gelegenheid zijn om onze rituele ruimte te bezichtigen. Voor meer informatie en opgave van deelname aan de Open Avonden. Zie verder op de webpagina "Open Avond". De eerstvolgende Open Avond wordt ruimschoots tevoren op deze website aangekondigd en zal worden gehouden in het Maconniek Centrum aan de Steenschuur 6 te Leiden. Alhoewel alleen mannen lid kunnen worden van L'Age d'Or zijn de Open Avonden toegankelijk voor mannen én vrouwen met een oprechte belangstelling voor vrijmetselarij. Dit is dus een open invitatie om nader kennis te maken. Kijk verder op de pagina "Open Avond" op deze website. Wij ontmoeten u graag in onze loge!
Op deze wijze komt je snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot jouw aanname opgestart worden. Hieronder vindt je een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces. ﷯Stuur 'n email Email naar de secretaris of schrijf u in voor een Open Avond, U krijgt daar alle relevante informatie ﷯Informatie uitwisseling Wie bent u en wie zijn wij. Wat brengt u bij de loge en de loge bij u. U bespreekt dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur. ﷯Besluitvorming Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Uw voorstellers kunnen u daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over uw lidmaatschap. ﷯Aanname Nadat de meestervergadering u heeft geaccepteerd als nieuw lid, volgt uw aanname als leerling-vrijmetselaar
Klaar voor de volgende stap? Stuur een email naar onze secretaris. Hij zal contact met je opnemen en een vervolg met je afspreken.
Passer en winkelhaak
 Belangrijke symbolen die ons een hulpmiddel helpen te zijn de juiste maat te voeren en te behouden, alsmede de verhouding tot de medemens richting te geven. De kern van de vrijmetselarij is gelegen in de beoefening van de ritualen en het leren lezen van de symbolen. Kortom, de vrijmetselarij beoefenen als een “craft”.
Missie Vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.
Vitaal broederschap In 1717 werd in Londen de eerste grootloge opgericht. Nederland volgde in 1734 en onze Orde werd zelfstandig in 1756. In 1758 werd L'Age d'Or opgericht. Broederschap in een verdeelde wereld, vrijheid van denken in religie en wetenschap. Een streven dat nog immer actueel is.
Levenshouding Een levenshouding voor vrije burgers en een ethische leerschool. In de loge l'Age d'Or ontmoeten mannen elkaar ongeacht geloof, ras of geaardheid. Durf jij het aan?
Vrijmetselaars werken in de loge aan zichzelf om een beter mens te worden en daardoor de wereld om hen heen beter te laten zijn. Ze doen dat met behulp van ritualen en symbolen, elk op hun eigen wijze, die hen helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van al het goede dat men wil bereiken. Bij L'Age d'Or werken allen mee in het rituaal. Men is geen toeschouwer maar een werkelijk deel van het grotere geheel. Ze doen dat in de beslotenheid van hun loge, gesterkt door de broederschap en het vertrouwen van hun broeders.
L'Age d'Or organiseert regelmatig "Open Avonden" voor belangstellenden. Tijdens deze "Open Avonden" kunt u kennismaken met vrijmetselaars van L'Age d'Or, zullen er inleidingen worden gegeven over vrijmetselarij en zal er de gelegenheid zijn om onze rituele ruimte te bezichtigen. Voor meer informatie en opgave van deelname aan de Open Avonden. Zie verder op de webpagina "Open Avond". De eerstvolgende Open Avond wordt ruimschoots tevoren op deze website aangekondigd en zal worden gehouden in het Maconniek Centrum aan de Steenschuur 6 te Leiden. Alhoewel alleen mannen lid kunnen worden van L'Age d'Or zijn de Open Avonden toegankelijk voor mannen én vrouwen met een oprechte belangstelling voor vrijmetselarij. Dit is dus een open invitatie om nader kennis te maken. Kijk verder op de pagina "Open Avond" op deze website. Wij ontmoeten u graag in onze loge!
Op deze wijze komt je snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot jouw aanname opgestart worden. Hieronder vindt je een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces. ﷯Stuur 'n email Email naar de secretaris of schrijf u in voor een Open Avond, U krijgt daar alle relevante informatie ﷯Informatie uitwisseling Wie bent u en wie zijn wij. Wat brengt u bij de loge en de loge bij u. U bespreekt dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur. ﷯Besluitvorming Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Uw voorstellers kunnen u daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over uw lidmaatschap. ﷯Aanname Nadat de meestervergadering u heeft geaccepteerd als nieuw lid, volgt uw aanname als leerling-vrijmetselaar
Passer en winkelhaak
 Belangrijke symbolen die ons een hulpmiddel helpen te zijn de juiste maat te voeren en te behouden, alsmede de verhouding tot de medemens richting te geven. De kern van de vrijmetselarij is gelegen in de beoefening van de ritualen en het leren lezen van de symbolen. Kortom, de vrijmetselarij beoefenen als een “craft”.
Missie Vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.
Vitaal broederschap In 1717 werd in Londen de eerste grootloge opgericht. Nederland volgde in 1734 en onze Orde werd zelfstandig in 1756. In 1758 werd L'Age d'Or opgericht. Broederschap in een verdeelde wereld, vrijheid van denken in religie en wetenschap. Een streven dat nog immer actueel is.
Levenshouding Een levenshouding voor vrije burgers en een ethische leerschool. In de loge l'Age d'Or ontmoeten mannen elkaar ongeacht geloof, ras of geaardheid. Durf jij het aan?
Welkom bij L'Age d'Or L'Age d'Or, een bijzondere vrijmetselaarsloge in Leiden, gevestigd in het Leids Maconniek Centrum, Steenschuur 6. Regelmatig houden wij Open Avonden. Een goede manier om kennis te maken met de vrijmetselaren van L'Age d'Or. Lid worden? Neem contact op met onze secretaris voor meer informatie.
Wat doen vrijmetselaars
Vrijmetselaars werken in de loge aan zichzelf om een beter mens te worden en daardoor de wereld om hen heen beter te laten zijn. Ze doen dat met behulp van ritualen en symbolen, elk op hun eigen wijze, die hen helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van al het goede dat men wil bereiken. Bij L'Age d'Or werken allen mee in het rituaal. Men is geen toeschouwer maar een werkelijk deel van het grotere geheel. Ze doen dat in de beslotenheid van hun loge, gesterkt door de broederschap en het vertrouwen van hun broeders.
Belangstelling?
L'Age d'Or organiseert regelmatig "Open Avonden" voor belangstellenden. Tijdens deze "Open Avonden" kunt u kennismaken met vrijmetselaars van L'Age d'Or, zullen er inleidingen worden gegeven over vrijmetselarij en zal er de gelegenheid zijn om onze rituele ruimte te bezichtigen. Voor meer informatie en opgave van deelname aan de Open Avonden. Zie verder op de webpagina "Open Avond". De eerstvolgende Open Avond wordt ruimschoots tevoren op deze website aangekondigd en zal worden gehouden in het Maconniek Centrum aan de Steenschuur 6 te Leiden. Alhoewel alleen mannen lid kunnen worden van L'Age d'Or zijn de Open Avonden toegankelijk voor mannen én vrouwen met een oprechte belangstelling voor vrijmetselarij. Dit is dus een open invitatie om nader kennis te maken. Kijk verder op de pagina "Open Avond" op deze website. Wij ontmoeten u graag in onze loge!
Lid worden
Op deze wijze komt je snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot jouw aanname opgestart worden. Hieronder vindt je een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces. ﷯Stuur 'n email Email naar de secretaris of schrijf u in voor een Open Avond, U krijgt daar alle relevante informatie ﷯Informatie uitwisseling Wie bent u en wie zijn wij. Wat brengt u bij de loge en de loge bij u. U bespreekt dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur. ﷯Besluitvorming Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Uw voorstellers kunnen u daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over uw lidmaatschap. ﷯Aanname Nadat de meestervergadering u heeft geaccepteerd als nieuw lid, volgt uw aanname als leerling-vrijmetselaar
Passer en winkelhaak
 Belangrijke symbolen die ons een hulpmiddel helpen te zijn de juiste maat te voeren en te behouden, alsmede de verhouding tot de medemens richting te geven. De kern van de vrijmetselarij is gelegen in de beoefening van de ritualen en het leren lezen van de symbolen. Kortom, de vrijmetselarij beoefenen als een “craft”.
Missie Vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.
Vitaal broederschap In 1717 werd in Londen de eerste grootloge opgericht. Nederland volgde in 1734 en onze Orde werd zelfstandig in 1756. In 1758 werd L'Age d'Or opgericht. Broederschap in een verdeelde wereld, vrijheid van denken in religie en wetenschap. Een streven dat nog immer actueel is.
Levenshouding Een levenshouding voor vrije burgers en een ethische leerschool. In de loge l'Age d'Or ontmoeten mannen elkaar ongeacht geloof, ras of geaardheid. Durf jij het aan?
Klaar voor de volgende stap? Stuur een email naar onze secretaris. Hij zal contact met je opnemen en een vervolg met je afspreken.