Open Avond

 

Op 30 oktober 2019 opent L'Age d'Or haar deuren.

 

Loop ook eens binnen en maak kennis met vrijmetselarij en de broeders van onze loge.

Je bent uitgenodigd!

 

Direct inschrijven voor jouw bezoek aan deze open avond? klik hier

Kleuters zijn we,

 

 

 

maar staande
op de schouders van reuzen....

D.C.J. VAN PEIJPE

Een der oprichters van L'Age d'Or. Eerste voorzittend Meester van de loge werd in 1991 full member van de oudste engelse research lodge, de Quatuor Coronati Lodge no.2076 in Londen.

COR HAGEN

Arts-neuroloog en  Grootsectetaris  van het Grootoosten der Nederlanden. Lid van de  L'Age d'Or.

EVERT KWAADGRAS

EVERT KWAADGRAS, was van huis uit classicus en  van L'Age d'Or, Hij was niet alleen een internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis, hij greep ook in als de traditionele legendevorming over aard en wezen van de vrijmetselarij in de Nederlandse pers op hol sloeg.

WAT DOEN VRIJMETSELAARS

Vrijmetselaars werken aan zichzelf opdat ze een beter mens kunnen  worden en de wereld om hen heen beter laten zijn.

In de loge doen ze dat met behulp van  ritualen en symbolen, die hen helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van al het goede dat men wil bereiken. Bij L'Age d'Or werken allen mee in het rituaal. Men is geen toeschouwer maar een werkelijk deel van het grotere geheel.

Ze doen dat in de beslotenheid van hun loge, gesterkt door de broederschap en het vertrouwen van hun broeders.

L'Age d'Or organiseert regelmatig "Open Avonden" voor belangstellenden. Tijdens deze "Open Avonden" kunt u kennismaken met vrijmetselaars van L'Age d'Or, zullen er inleidingen worden gegeven over vrijmetselarij en zal er de gelegenheid zijn om onze ritueke ruimte te bezichtigen. Voor meer informatie en opgave van deelname aan de Open Avonden. Zie verder op de webpagina "Open Avond".

Tevens hebben wij een informatie folder beschikbaar als download. In de footer van deze pagina staat een link.

De eerstvolgende Open Avond wordt ruimschoots tevoren op deze website aangekondigd en zal worden gehouden in het Maconniek Centrum aan de Steenschuur 6 te Leiden.

Alhoewel alleen mannen lid kunnen worden van L'Age d'Or zijn de Open Avonden toegankelijk voor mannen én vrouwen met een oprechte belangstelling voor vrijmetselarijj. Een open invitatie om nader kennis te maken.

Wij ontmoeten u graag in onze loge!

BELANGSTELLING?

LID WORDEN ?

Zo werkt het.

Op deze wijze komt u snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot uw aanname opgestart worden. Onderstaand vindt u een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces.

 

Stuur 'n email

 

Email naar de secretaris of schrijf u in voor een  Open Avond, U krijgt daar alle relevante informatie

 

 

Informatie uitwisseling

 

Wie bent u en wie zijn wij. Wat brengt u bij de loge en de loge bij u. U bespreekt dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur.

 

 

Besluitvorming

 

Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Uw voorstellers kunnen u daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over uw lidmaatschap.

 

Aanname

 

Nadat  de meestervergadering u heeft geaccepteerd als nieuw lid, volgt uw aanname als leerling-vrijmetselaar

 

 

Stuur 'n email

Informatie uitwisseling

Aanname

DCJ van Peijpe

Een der oprichters van L'Age d'Or. Eerste voorzittend Meester van de loge werd in 1991 full member van de oudste engelse research lodge, de Quatuor Coronati Lodge no.2076 in Londen.

Cor Hagen

Arts-neuroloog én Grootsecretaris van het Grootoosten der Nederlanden. Lid van L'Age d'Or

Evert Kwaadgras

KWAADGRAS was van huis uit classicus en lid  van e d'Or. Hij was niet alleen een internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis, maar hij greep ook in als de traditionele legendevorming over aard en wezen van de vrijmetselarij in de Nederlandse pers op hol sloeg.

?

Kleuters zijn we, maar staande 
op de schouders van reuzen....
DCJ van Peijpe Een der oprichters van L'Age d'Or. Eerste voorzittend Meester van de loge werd in 1991 full member van de oudste engelse research lodge, de Quatuor Coronati Lodge no.2076 in Londen.
Cor Hagen Arts-neuroloog én Grootsecretaris van het Grootoosten der Nederlanden. Lid van L'Age d'Or
Evert Kwaadgras KWAADGRAS was van huis uit classicus en lid van e d'Or. Hij was niet alleen een internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis, maar hij greep ook in als de traditionele legendevorming over aard en wezen van de vrijmetselarij in de Nederlandse pers op hol sloeg.
WAT DOEN VRIJMETSELAARS
BELANGSTELLING?