een bijzondere leidse loge

Welkom bij L'Age d'Or

inschrijven leden

Nederlandse vrijmetselarij opent steeds vaker haar deuren.

meer weten over L'Age d'Or?

In onze loge is er plaats voor belangstellende mannen die iets meer willen doen met zichzelf en de wereld.  Kom eens langs en laat je voorlichten. We houden ook regelmatig Open Avonden. Goede gelegenheden om eens te komen praten en nader kennis te maken.. Je bent van harte welkom.

Het eens zo onbenaderbare maçonnieke bolwerk timmert de laatste jaren in alle openheid aan de weg. Maar aan de soms hysterische vooroordelen is nog steeds geen eind gekomen. Het is daarom een goed idee om eens kennis te maken. De Loge L'Age d'Or stelt belangstellenden daartoe in staat door het organizeren van open avonden en een-op-een gesprekken met vrijmetselaars.

Maar: Op Jou Komt Het Aan!

Vrijmetselaars komen in de loge samen om aan zichzelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om hen heen beter te laten zijn. Zej doen dat met behulp van de broeders, ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

We steunen daarbij op wijsheid, kracht en schoonheid, drie belangrijke begrippen, die ons helpen de weg te vinden naar ons betere zelf. Deze drie begrippen vormen het centrale motief binnen de vrijmetselarij. Wijsheid en Kracht leer je te ontwikkelen. Schoonheid, zo leert de Vrijmetselaar, wordt bereikt door het harmonisch samenwerken van Wijsheid en Kracht.

We kijken voorbij onze geschillen en zoeken naar overeenstemming. Daaruit putten we onze kracht

De Hoogste Wet

Op de zuivere kubiek vindt de vrijmetselaar het boek dat ons hogere beginsel aanduidt.  Dat kan zowel het Oude Testament zijn, als de Talmoed of de Koran.

Wat is vrijmetselarij

Een onderwerp waarover reeds vele beschouwingen zijn geschreven, maar nog steeds de aandacht krijgt van belangstellenden, tegenstrevers en aanhangers. Vast staat, dat vrijmetselarij haar oorsprong vindt in het Engeland van rond 1700, dat het raakvlakken kent met de kastelen- en cathedralenbouwers van die tijd en dat de bouwsymboliek nog steeds een belangrijk "leitmotif" vormt voor de hedendaagse vrijmetselarij, zoals die o.a. in de loge L'Age d'Or zijn plaats heeft.

Kijk ook op de daar opgedragen webpagina "Vrijmetselarij".

"Het is het samenkomen in harmonie, het handelen volgens de hoogste wet en het uiteengaan in de rechte verhouding"

Vrijmetselaars komen in de loge tesamen om aan onszelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om ons heen beter te laten zijn. Wij doen dat met behulp van onze broeders, ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

 

We steunen daarbij op wijsheid, kracht en schoonheid, drie belangrijke begrippen, die ons helpen de weg te vinden naar ons betere zelf. Deze drie begrippen vormen het centrale motief binnen de vrijmetselarij. Wijsheid en Kracht leer je ontwikkelen. Schoonheid, zo leert de Vrijmetselaar, wordt bereikt door het harmonisch samenwerken van Wijsheid en Kracht.

Na jouw aanname

Regelmatig neemt de loge L'Age d'Or in naam van de Orde van Vrijmetselaren in Nederland belangstellenden aan als vrijmetselaar. Die aanname maakt van de belangstellende een leerling-vrijmetselaar die op zijn eigen wijze, geholpen door zijn broeders gaat werken aan de ruwe steen, die moet worden tot een zuivere kubiek om te kunnen worden ingepast in het bouwwerk van het leven. Het is deze spirituele arbeid die hem helpt een beter mens ter worden. Die ruwe steen is hijzelf en wij, zijn broeders, helpen hem om niet al te ruw om te springen met die hamer en beitel.   We voorkomen dat kostbare materialen verloren gaan door het ondeskundig hanteren van de werktuigen.

Wij bouwen. Aan onszelf. Elk op zijn eigen wijze. Op z'n eigen niveau. Samenwerkend met zijn broeders. Maar altijd met het doel om zelf een beter mens te worden en daarmee een betere wereld voor iedereen te maken.

 

Wij komen samen in een loge om aan onszelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om ons heen beter te laten zijn. Wij doen dat met behulp van onze broeders, ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

 

We gebruiken daarbij binnen L'Age d'Or de bouwsymboliek. De leerling die de ruwe steen bewerkt, de gezel de winkelhaak om de geleverde arbeid te toetsen op toepasbaarheid in het bouwwerk, dat de meester, met zijn passer, heeft uitgezet.

 

Maar daar blijft het niet biij. Het echte werk gaat nu komen, wanneer we ons terug weten in de eigen omgeving. Daar proberen wij de beginselen die we in de loge eigen maakten, ook toe te passen in onze omgeving. Zo alleen kunnen we onze wereld een stukje beter maken.

VRIJMETSELAARS: wat doen die eigenlijk?

HOE WORDT JE VRIJMETSELAAR

Op deze wijze komt je snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot jouw aanname opgestart worden. Hieronder vindt je een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces. Wellicht kent u een vrijmetselaar die u kan introduceren, of volg anders onderstaande stappen:

Stuur 'n email

Email naar onze secretaris of schrijf je in voor een  Open Avond, Je krijgt daar alle relevante informatie.

Informatie uitwisseling

Wie ben jij en wie zijn wij. Wat brengt je bij de loge en de loge bij jou.  Bespreek dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur.

Besluitvorming

Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Jouw voorstellers kunnen daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over jouw aanname.

Aanname

Nadat  de meestervergadering je heeft geaccepteerd als nieuw lid, volgt aanname als leerling-vrijmetselaar.

960

 

768

550