EEN BIJZONDERE LEIDSE VRIJMETSELAARSLOGE

sans  autre  guide

HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS

De  afsluiting van onze vrijmetselaars bijeenkomsten. We doven het licht en sluiten de werkplaats. De loge verduistert en wij vrijmetselaars dragen het licht de wereld in. Johannes heeft het laatste woord: zijn tekst over de aanwezigheid van de opperbouwmeester des heelals in zware tijden geeft moed en galmt ons in mij na. Ik sluit mijn ogen en laat die tekst op me inwerken. De wereld is een plaats van strijd, van goed en kwaad, van slagen en falen. Maar het licht overwint. Als vrijmetselaar hou ik me daar aan vast.

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat.”

citaat van Martin Luther King

OP WIE KOMT HET NU AAN?

Stap binnen in een Wereld van Kennis en Zelfontplooiing

Vrijmetselarij biedt een fascinerende reis van persoonlijke groei en betrokkenheid bij de wereld om ons heen. Ontdek de symboliek en tradities die al eeuwenlang worden doorgegeven. In de loge L'Age d'Or hebben we een speciale plek waar deze waardevolle ervaringen worden gedeeld.

Word Lid van onze Loge

Als je geïnspireerd bent geraakt door vrijmetselarij en meer wilt weten, nodigen we je uit om lid te worden van onze loge. Samen kunnen we werken aan het verkennen van de diepgewortelde principes en waarden van vrijmetselarij.

Neem Vandaag Nog Actie

Aarzel niet langer. Neem de eerste stap op jouw reis naar zelfontdekking en verrijkende connecties. Schrijf je in voor een van onze open avonden of leg contact via e-mail met onze loge. De keuze is aan jou.

Kom langs en ontdek de Nederlandse Vrijmetselarij bij Loge L'Age d'Or. Doe mee aan een beweging van verlichting, broederschap en persoonlijke groei. We kijken ernaar uit je te ontmoetenStap binnen in een Wereld van Kennis en Zelfontplooiing

Vrijmetselarij biedt een fascinerende reis van persoonlijke groei en betrokkenheid bij de wereld om ons heen. Ontdek de symboliek en tradities die al eeuwenlang worden doorgegeven. In de loge L'Age d'Or hebben we een speciale plek waar deze waardevolle ervaringen worden gedeeld.

Schrijf je in

Schrijf je in voor een van onze open avonden of leg contact via het contactformulier met onze loge. De keuze is aan jou.

Kom langs en ontdek de Nederlandse Vrijmetselarij bij Loge L'Age d'Or. Doe mee aan een beweging van verlichting, broederschap en persoonlijke groei. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

OP REIS NAAR HET LICHT

Vrijmetselaars komen in de loge tesamen om aan onszelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om ons heen beter te laten zijn. Wij doen dat met behulp van onze broeders, ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

We steunen daarbij op wijsheid, kracht en schoonheid, drie belangrijke begrippen, die ons helpen de weg te vinden naar ons betere zelf. Deze drie begrippen vormen het centrale motief binnen de vrijmetselarij. Wijsheid en Kracht leer je ontwikkelen. Schoonheid, zo leert de Vrijmetselaar, wordt bereikt door het harmonisch samenwerken van Wijsheid en Kracht.

WAT DOEN WIJ

Wij werken. Aan onszelf. Op onze eigen wijze. Op ons eigen niveau. Samenwerkend met onze broeders. Met het doel om een betere wereld voor iedereen te maken door zelf een beter mens te worden.

Wij komen samen in een loge om aan onszelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om ons heen beter te laten zijn. Wij doen dat met behulp van onze broeders, ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

We gebruiken daarbij binnen L'Age d'Or de bouwsymboliek. De leerling die de ruwe steen bewerkt, de gezel de winkelhaak om de geleverde arbeid te toetsen op toepasbaarheid in het bouwwerk, dat de meester, met zijn passer, heeft uitgezet.

Maar daar blijft het niet biij. Het echte werk gaat nu komen, wanneer we ons terug weten in de eigen omgeving. Daar proberen wij de beginselen die we in de loge eigen maakten, ook toe te passen in onze omgeving. Zo alleen kunnen we onze wereld een stukje beter maken.

Kom eens langs op een van onze onze Open Avonden
of stuur een bericht via deze link.

KENNISMAKEN ?
OP U KOMT HET AAN! Uit een oudere "Groene Amsterdammer" lichtten wij het hieronder bewerkte stuk dat een goede indruk geeft van de soms gespannen verhoudingen tussen vrijmetselarij en de wereld. Opvallend accent is daarbij het acteren van de EO, die met een ongefundeerde documantaire meenden hun licht te moeten laten schijnen op vrijmetselarij. Uiteindelijk werden Andries Knevel en de zijnen gedwongen te rectificeren. In dit stuk wordt ook Evert Kwaadgras genoemd, een prominent oud-lid van L'Age d'Or. Kwaadgras was classicus en conservator van het Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik in Den Haag. Als internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis grijpt Kwaadgras vaak in als er verkeerde beeldvorming over de vrijmetselarij ontstaat in de Nederlandse pers. Ga naar het hele artikel door op het symbool hiernaast te klikken.
HOE WORD JE VRIJMETSELAAR

Op deze manier kun je snel contact leggen met de juiste persoon binnen de vrijmetselaarsloge en het proces naar jjouw toetreding in gang zetten.

Hieronder staan de belangrijkste stappen in dat proces. Misschien ken je een vrijmetselaar die je kan introduceren, of volg anders de onderstaande stappen:

Neem contact op met onze secretaris per e-mail.

Stuur een e-mail naar onze secretaris of schrijf je in voor een Open Avond. Je ontvangt daar alle relevante informatie.

Uitwisseling van informatie.

Vertel wie je bent en leer meer over wie wij zijn. Bespreek je motivatie om lid te worden van de loge en wat de loge voor jou kan betekenen met je voorstellers (ervaren leden van de loge) en het logebestuur.

Besluitvorming.

Om lid te kunnen worden, moet er een grondige procedure worden doorlopen. Jouw voorstellers kunnen je hierbij helpen. Uiteindelijk neemt de meestervergadering van de loge een beslissing over jouw toetreding.

Toetreding.

Nadat de meestervergadering je heeft geaccepteerd als nieuw lid, word je aangenomen als leerling-vrijmetselaar.

MEER OVER VRIJMETSELARIJ

Drs. D. C. J. van Peijpe, socioloog en mede-oprichter van de vrijmetselaarsloge L'Age d'Or. Hier geschilderd door zijn echtgenote Anneke Boot.

Source: https://www.ugle.org.uk/discover-freemasonry/what-is-freemasonry

VRIJMETSELARIJ: een van de oudste sociale en liefdadigheidsorganisaties ter wereld waarvan de wortels liggen in de tradities van de middeleeuwse steenhouwers die onze kathedralen en kastelen bouwden.

Het is hier dat een aantal van de beroemde elementen van de vrijmetselarij hun wortels vinden. In de middeleeuwen reisden steenhouwers vaak rond om op verschillende locaties werk te vinden. Om hun kwalificatieniveau aan te tonen, gebruikten ze grepen, woorden en tekens om zich te onderscheiden van ongekwalificeerde bouwers.

De vrijmetselarij gebruikt bouwanalogen om leden te leren hoe ze een productief leven kunnen leiden dat ten goede komt aan de gemeenschappen waarin ze leven. In het middeleeuwse tijdperk droegen steenhouwers schorten en handschoenen om zichzelf te beschermen terwijl ze aan het vormgeven van ruwe stukken steen werkten, maar in de huidige samenleving ontmoeten vrijmetselaars elkaar om vriendschappen en gemeenschappen opbouwen in plaats van kathedralen en kastelen.

Leidende principes van de vrijmetselarij

Voor vrijmetselaars zijn er vier belangrijke waarden die hun levenspad helpen bepalen: Integriteit, Vriendschap, Respect en Liefdadigheid. In de wereld van vandaag vol onzekerheid klinken deze principes nu net zo waar als op elk moment in de geschiedenis van de organisatie.

Integriteit

Vrijmetselaars zijn erop gericht zichzelf op te bouwen als integere mensen, en lidmaatschap biedt de structuur om dat doel te helpen bereiken. Vrijmetselaar zijn geeft leden een gevoel van doelgerichtheid en ondersteunt en begeleidt hen op hun reis door het leven. Gezamenlijk zijn leden verbonden door een begrip van eenheid en billijkheid - principes die fundamenteel zijn voor de vrijmetselarij.

Vriendschap

Vrijmetselarij vormt de gemeenschappelijke basis voor vriendschappen tussen leden, waarvan vele levenslang zullen duren. Vrijmetselaar zijn betekent iets anders voor elke persoon die lid wordt, maar of ze nu kennis willen maken of hun eigen potentieel willen ontwikkelen, alle leden delen een gevoel van saamhorigheid dat hun vermogen om te slagen en te groeien versterkt.

Respect

Vrijmetselarij brengt mensen samen, ongeacht hun ras, religie of andere waargenomen verschillen die ons als samenleving kunnen verdelen. Van leden wordt verwacht dat ze een hoge morele status hebben en worden aangemoedigd om openlijk te praten over wat de organisatie doet en wat het betekent om er deel van uit te maken.

Liefdadigheid

Vriendelijkheid en liefdadigheid zijn diep geworteld in de principes van de vrijmetselarij en de organisatie biedt de leden de structuur om positieve bijdragen te leveren aan hun gemeenschappen en verschillende doelen door middel van fondsenwervende evenementen of vrijwilligerswerk. Individuen kunnen een belangrijke bijdrage leveren op lokaal, nationaal en mondiaal niveau door zowel tijd als geld te geven.

 

L'AGE D;OR

STEENSCHUUR 6

LEIDEN

ALLE  RECHTEN  VOORBEHOUDEN - L'AGE D'OR 2023

HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS

KENNISMAKEN ?

OP WIE KOMT HET NU AAN?

OP REIS NAAR HET LICHT

WAT DOEN WIJ

OP U KOMT HET AAN!

Uit een oudere "Groene Amsterdammer" lichtten wij het hieronder bewerkte stuk dat een goede indruk geeft van de soms gespannen verhoudingen tussen vrijmetselarij en de wereld. Opvallend accent is daarbij het acteren van de EO, die met een ongefundeerde documantaire meenden hun licht te moeten laten schijnen op vrijmetselarij. Uiteindelijk werden Andries Knevel en de zijnen gedwongen te rectificeren.

In dit stuk wordt ook Evert Kwaadgras genoemd, een prominent oud-lid van L'Age d'Or. Kwaadgras was classicus en conservator van het Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik in Den Haag. Als internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis grijpt Kwaadgras vaak in als er verkeerde beeldvorming over de vrijmetselarij ontstaat in de Nederlandse pers.

Ga naar het hele artikel door op het symbool hiernaast te klikken.

HOE WORD JE VRIJMETSELAAR

1280

HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS

OP REIS NAAR HET LICHT

670

450

HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS

380