Welkom bij L'Age d'Or

een bijzondere leidse loge

Nederlandse vrijmetselarij opent steeds meer haar deuren.

In onze loge is er plaats voor belangstellende mannen die iets meer willen doen met zichzelf en de wereld.  Kom eens langs en laat je voorlichten. We houden ook regelmatig Open Avonden. Goede gelegenheden om eens te komen praten en nader kennis te maken.. Je bent van harte welkom.

Het eens zo onbenaderbare ma├žonnieke bolwerk timmert de laatste jaren in alle openheid aan de weg. Maar aan de soms hysterische vooroordelen is nog steeds geen eind gekomen. Het is daarom een goed idee om eens kennis te maken. De Loge L'Age d'Or stelt belangstellenden daartoe in staat door het organizeren van open avonden en een-op-een gesprekken met vrijmetselaars.

Maar: Op Jou Komt Het Aan!

Alleen door zelf in actie te komen, je in te schrijven voor een open avond of email contact met een loge te leggen kun je de volgende stap zetten. Op jouw initiatief gaat dat lukken.

meer weten over L'Age d'Or?

 

Nadat je bent aangenomen

"Het is het samenkomen in harmonie, het handelen volgens de hoogste wet en het uiteengaan in de rechte verhouding"

Regelmatig neemt de loge L'Age d'Or in naam van de Orde van Vrijmetselaren in Nederland belangstellenden aan als vrijmetselaar. Die aanname maakt van de belangstellende een leerling-vrijmetselaar die op zijn eigen wijze, geholpen door zijn broeders gaat werken aan de ruwe steen, die moet worden tot een zuivere kubiek om te kunnen worden ingepast in het bouwwerk van het leven. Het is deze spirituele arbeid die hem helpt een beter mens ter worden. Die ruwe steen is hijzelf en wij, zijn broeders, helpen hem om niet al te ruw om te springen met die hamer en beitel.   We voorkomen dat kostbare materialen verloren gaan door het ondeskundig hanteren van de werktuigen.

De Hoogste Wet

Op de zuivere kubiek vindt de vrijmetselaar het boek dat ons hogere beginsel aanduidt.  Dat kan zowel het Oude Testament zijn, als de Talmoed of de Koran.

Vrijmetselaars komen in de loge tesamen om aan onszelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om ons heen beter te laten zijn. Wij doen dat met behulp van onze broeders, ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

We steunen daarbij op wijsheid, kracht en schoonheid, drie belangrijke begrippen, die ons helpen de weg te vinden naar ons betere zelf. Deze drie begrippen vormen het centrale motief binnen de vrijmetselarij. Wijsheid en Kracht leer je ontwikkelen. Schoonheid, zo leert de Vrijmetselaar, wordt bereikt door het harmonisch samenwerken van Wijsheid en Kracht.

We kijken voorbij onze geschillen naar overeenstemming. Daaruit putten we kracht

Vrijmetselaars komen in de loge samen om aan zichzelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om hen heen beter te laten zijn. Ze doen dat met behulp van de broeders, ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

We steunen daarbij op wijsheid, kracht en schoonheid, drie belangrijke begrippen, die ons helpen de weg te vinden naar ons betere zelf. Deze drie begrippen vormen het centrale motief binnen de vrijmetselarij. Wijsheid en Kracht leer je te ontwikkelen. Schoonheid, zo leert de Vrijmetselaar, wordt bereikt door het harmonisch samenwerken van Wijsheid en Kracht.

VRIJMETSELAARS:
wat doen die eigenlijk?

Hoe wordt je vrijmetselaar ?

Wij werken. Aan onszelf. Op onze eigen wijze. Op ons eigen niveau. Samenwerkend met onze broeders. Maar altijd met het doel om zelf een betere wereld voor iedereen te maken door zelf een beter mens te worden.

 

Wij komen samen in een loge om aan onszelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om ons heen beter te laten zijn. Wij doen dat met behulp van onze broeders, ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

We gebruiken daarbij binnen L'Age d'Or de bouwsymboliek. De leerling die de ruwe steen bewerkt, de gezel de winkelhaak om de geleverde arbeid te toetsen op toepasbaarheid in het bouwwerk, dat de meester, met zijn passer, heeft uitgezet.

Maar daar blijft het niet biij. Het echte werk gaat nu komen, wanneer we ons terug weten in de eigen omgeving. Daar proberen wij de beginselen die we in de loge eigen maakten, ook toe te passen in onze omgeving. Zo alleen kunnen we onze wereld een stukje beter maken.

Op deze wijze komt je snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot jouw aanname opgestart worden. Hieronder vindt je een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces. Wellicht kent u een vrijmetselaar die u kan introduceren, of volg anders onderstaande stappen:

Stuur 'n email

Email naar onze secretaris of schrijf je in voor een  Open Avond, Je krijgt daar alle relevante informatie.

Informatie uitwisseling

Wie ben jij en wie zijn wij. Wat brengt je bij de loge en de loge bij jou.  Bespreek dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur.

Besluitvorming

Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Jouw voorstellers kunnen daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over jouw aanname.

Aanname

Nadat  de meestervergadering je heeft geaccepteerd als nieuw lid, volgt aanname als leerling-vrijmetselaar.

Jong geleerd.....

L'Age d'Or, vrijmetselaarsloge nr 235

Leiden, Steenschuur 6

info@lagedor.nl

960

 

768

768

550

380

320