WELKOM

Bijzonder in haar manier van werken, van uitvoering van ons rituaal en van organisatie. Lees in deze website meer over onze bijzondere manier van werken. L'Age d'Or is al sinds 1757 actief in de Leidse vrijmetselarij; onze manier van werken draagt daar de sporen van. Wij werken in het Maconniek Centrum Leiden, Het huis met de Passer, aan de Steenschuur 6.

EEN BIJZONDERE VRIJMETSELAARSLOGE IN LEIDEN.

HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS

De  afsluiting van onze vrijmetselaars bijeenkomsten. We doven het licht en sluiten de werkplaats. De loge verduistert en wij vrijmetselaars dragen het licht de wereld in. Johannes heeft het laatste woord: zijn tekst over de aanwezigheid van de opperbouwmeester des heelals in zware tijden geeft moed en galmt na in mij. Ik sluit mijn ogen en laat de tekst op me inwerken. De wereld is een plaats van strijd, van goed en kwaad, van slagen en falen. Maar het licht overwint. Als vrijmetselaar hou ik me daar aan vast.

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat.”

Citaat van Martin Luther King

KENNIS MAKEN?

Regelmatig opent L'Age d'Or de deuren van onze werkplaats voor belangstellenden. Tijdens Open Avonden kan men ongedwongen gesprekken voeren met broeders van onze loge. Klik hier voor meer.

 

VERDER OP DEZE PAGINA

Stap binnen in een Wereld van Kennis en Zelfontplooiing

Vrijmetselarij biedt een fascinerende reis van persoonlijke groei en betrokkenheid bij de wereld om ons heen. Ontdek de symboliek en tradities die al eeuwenlang worden doorgegeven. In de loge L'Age d'Or hebben we een speciale plek waar deze waardevolle ervaringen worden gedeeld.

Word Lid van onze Loge. Neem Vandaag Nog Actie

Aarzel niet langer. Neem de eerste stap op jouw reis naar zelfontdekking en verrijkende connecties. Schrijf je in voor een van onze open avonden of leg contact via e-mail met onze loge. De keuze is aan jou.

Kom langs en ontdek de Nederlandse Vrijmetselarij bij Loge L'Age d'Or.

Doe mee aan een beweging van verlichting, broederschap en persoonlijke groei. We kijken ernaar uit je te ontmoeten.

Stap binnen in een Wereld van Kennis en Zelfontplooiing

Vrijmetselarij biedt een fascinerende reis van persoonlijke groei en betrokkenheid bij de wereld om ons heen. Ontdek de symboliek en tradities die al eeuwenlang worden doorgegeven. In de loge L'Age d'Or hebben we een speciale plek waar deze waardevolle ervaringen worden gedeeld.

Schrijf je in

Schrijf je in voor een van onze open avonden of leg contact via het contactformulier met onze loge. De keuze is aan jou. Kom langs en ontdek de Nederlandse Vrijmetselarij bij Loge L'Age d'Or. Doe mee aan een beweging van verlichting, broederschap en persoonlijke groei. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

OP WIE KOMT HET NU AAN?

OP REIS NAAR HET LICHT

 

Binnen de vrijmetselarij streven we naar een diepgaand proces van zelfontwikkeling en persoonlijke groei. In de loge komen we bijeen om gezamenlijk te werken aan het verfijnen van ons karakter en het cultiveren van de deugden die leiden tot een beter begrip van onszelf en anderen. De broederschap, als fundament van onze samenkomsten, biedt een ondersteunend netwerk waarin we elkaar aanmoedigen en inspireren op onze individuele paden naar verlichting.

Wijsheid, kracht en schoonheid, de drie pijlers van onze zoektocht, zijn als drie metgezellen die ons begeleiden op onze reis. Wijsheid stelt ons in staat om kennis te vergaren en inzicht te verwerven, terwijl kracht de innerlijke moed vertegenwoordigt die nodig is om uitdagingen het hoofd te bieden. Schoonheid ontstaat uit het harmonieuze samenspel van wijsheid en kracht, waardoor we niet alleen onszelf verfijnen, maar ook bijdragen aan de verfraaiing van de wereld om ons heen.

In deze gezamenlijke queeste naar persoonlijke groei en het streven naar het goede, verankeren we onze inspanningen in de diepgewortelde idealen van de vrijmetselarij. Elk lid draagt bij aan de vorming van een broederschap die gedreven wordt door de nobele intentie om niet alleen individueel, maar ook collectief bij te dragen aan het welzijn van de mensheid.

BOUW SYMBOLIEK

De vrijmetselarij, een eeuwenoude mysterieuze broederschap, staat bekend om haar diepgewortelde symboliek en rituelen. Een van de meest fascinerende aspecten van de vrijmetselaarspraktijk is de bouwsymboliek, die haar oorsprong vindt in het idee dat het bouwen van een fysiek gebouw een metafoor is voor het bouwen aan een beter individu en een betere samenleving.

In de rituelen van de vrijmetselarij wordt vaak verwezen naar de bouw van de Tempel van Salomo, een centraal thema dat symbool staat voor het zoeken naar innerlijke wijsheid en spirituele verlichting. De Tempel van Salomo wordt beschouwd als het ultieme bouwwerk, en de vrijmetselaren zien zichzelf als bouwers aan dit spirituele monument. De symboliek van de tempel is rijk en diepgaand, met elk element van het bouwproces dat een specifieke betekenis draagt.

Het fundament van de Tempel vertegenwoordigt bijvoorbeeld de basisprincipes van de vrijmetselarij, zoals broederschap, liefdadigheid en rechtvaardigheid. Het zorgvuldig leggen van het fundament symboliseert het belang van het bouwen op sterke morele grondslagen. De steenhouwershamer, een belangrijk gereedschap in de bouw, staat voor discipline en zelfbeheersing die nodig is in het streven naar persoonlijke groei.

De gebruikte materialen in de bouw van de Tempel hebben ook symbolische betekenissen. Zo staat ruw, onbewerkt steen voor de ruwe aard van de mens, terwijl het bewerkte steen het resultaat vertegenwoordigt van het streven naar zelfverbetering en persoonlijke ontwikkeling. Door de ruwe steen te bewerken, symboliseren vrijmetselaren het streven naar innerlijke perfectie.

De drie pijlers aan de voorzijde van de Tempel, bekend als Wijsheid, Kracht en Schoonheid, vertegenwoordigen de drie pijlers van het menselijk leven. Wijsheid staat voor intellectuele groei, Kracht voor fysieke gezondheid en Schoonheid voor deugdzaamheid en harmonie. Samen vormen deze pijlers de basis voor een volledig en evenwichtig individu.

Naast de Tempel van Salomo zijn andere bouwsymbolen in de vrijmetselarij onder meer de passer en winkelhaak, die respectievelijk symbool staan voor het meten van ons gedrag en het in overeenstemming brengen van onze acties met ethische normen.

In essentie vertegenwoordigt de bouwsymboliek in de vrijmetselarij een diepgaand streven naar zelfverbetering en het bouwen aan een rechtvaardige en harmonieuze samenleving. Door middel van rituelen en symbolen benadrukt de vrijmetselarij het belang van moraliteit, broederschap en persoonlijke groei als fundamenten voor een vervuld en zinvol leven.

LICHT SYMBOLIEK

 Binnen de vrijmetselarij speelt lichtsymboliek een centrale rol, waarbij licht wordt beschouwd als een krachtig symbool van kennis, verlichting en spirituele groei. Deze symboliek komt tot uiting in verschillende rituelen en gebruiken binnen de vrijmetselarij, en het concept van licht heeft diepgaande betekenissen voor de leden van deze mysterieuze broederschap.

In veel rituelen van de vrijmetselarij wordt het begrip "licht" geassocieerd met kennis en inzicht. Het ontsteken van kaarsen of lampen symboliseert het streven naar intellectuele verlichting en het verwerven van wijsheid. Het verlichte pad staat voor de zoektocht naar kennis en waarheid, waarbij vrijmetselaren zichzelf beschouwen als zoekers naar het innerlijke licht dat leidt tot persoonlijke en spirituele groei.

Een belangrijk symbool van licht binnen de vrijmetselarij is de "All-Seeing Eye" of het alziende oog, vaak afgebeeld boven een driehoek. Dit symbool staat voor het alwetende karakter van het Opperwezen en de alomtegenwoordigheid van Zijn licht. Het suggereert ook de noodzaak voor individuen om voortdurend bewust te zijn van hun daden, wetende dat ze altijd worden waargenomen door een hogere macht.

De inwijdingsrituelen van vrijmetselaren omvatten vaak het thema van het ontvangen van licht. Een nieuw lid wordt symbolisch "verlicht" met kennis en inzicht, wat de overgang naar een nieuw stadium van bewustzijn vertegenwoordigt. Dit proces benadrukt de waarde van voortdurende zelfverbetering en het streven naar hogere spirituele doelen.

Bovendien speelt lichtsymboliek een grote rol bij het symboliseren van de overgang van duisternis naar helderheid. Dit is zichtbaar in de symboliek van de zon en de maan, waarbij de zon vaak staat voor verlichting en de maan voor het zoeken naar kennis in de duisternis. De cyclus van dag en nacht wordt gebruikt als een metafoor voor de voortdurende zoektocht naar spirituele helderheid in het menselijk bestaan.

In de vrijmetselarij wordt het ritueel van het ontsteken en delen van het licht ook gebruikt als symbool van broederschap. Het idee is dat het delen van kennis en wijsheid bijdraagt aan de collectieve verlichting van de mensheid.

Samengevat weerspiegelt de lichtsymboliek in de vrijmetselarij de diepgaande filosofie van het streven naar kennis, inzicht en spirituele groei. Het licht staat symbool voor de zoektocht naar waarheid en de continue evolutie van het individu op het pad naar verlichting.

WAT DOEN WIJ

OP  U  KOMT  HET  AAN!

Wij werken. Aan onszelf. Op onze eigen wijze. Op ons eigen niveau. Samenwerkend met onze broeders. Met het doel om een betere wereld voor iedereen te maken door zelf een beter mens te worden.

Wij komen samen in een loge om aan onszelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om ons heen beter te laten zijn. Wij doen dat met behulp van onze broeders, ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

We gebruiken daarbij binnen L'Age d'Or de bouwsymboliek. De leerling die de ruwe steen bewerkt, de gezel de winkelhaak om de geleverde arbeid te toetsen op toepasbaarheid in het bouwwerk, dat de meester, met zijn passer, heeft uitgezet.

Maar daar blijft het niet biij. Het echte werk gaat nu komen, wanneer we ons terug weten in de eigen omgeving. Daar proberen wij de beginselen die we in de loge eigen maakten, ook toe te passen in onze omgeving. Zo alleen kunnen we onze wereld een stukje beter maken.

Uit een oudere "Groene Amsterdammer" lichtten wij het hierna volgende bewerkte stuk dat een goede indruk geeft van de soms gespannen verhoudingen tussen vrijmetselarij en de wereld. Opvallend accent is daarbij het acteren van de EO, die met een ongefundeerde documantaire meenden hun licht te moeten laten schijnen op vrijmetselarij. Uiteindelijk werden Andries Knevel en de zijnen gedwongen te rectificeren.

In dit stuk wordt ook Evert Kwaadgras genoemd, een prominent oud-lid van L'Age d'Or. Kwaadgras was classicus en conservator van het Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik in Den Haag. Als internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis grijpt Kwaadgras vaak in als er verkeerde beeldvorming over de vrijmetselarij ontstaat in de Nederlandse pers.

Ga naar het hele artikel door op het symbool te klikken.

HOE WORD JE VRIJMETSELAAR

Op deze manier kun je snel contact leggen met de juiste persoon binnen de vrijmetselaarsloge en het proces naar jjouw toetreding in gang zetten.

Hieronder staan de belangrijkste stappen in dat proces. Misschien ken je een vrijmetselaar die je kan introduceren, of volg anders de onderstaande stappen:

Neem contact op met onze secretaris per e-mail.

Stuur een e-mail naar onze secretaris of schrijf je in voor een Open Avond. Je ontvangt daar alle relevante informatie.

Uitwisseling van informatie.

Vertel wie je bent en leer meer over wie wij zijn. Bespreek je motivatie om lid te worden van de loge en wat de loge voor jou kan betekenen met je voorstellers (ervaren leden van de loge) en het logebestuur.

Besluitvorming.

Om lid te kunnen worden, moet er een grondige procedure worden doorlopen. Jouw voorstellers kunnen je hierbij helpen. Uiteindelijk neemt de meestervergadering van de loge een beslissing over jouw toetreding.

Toetreding.

Nadat de meestervergadering je heeft geaccepteerd als nieuw lid, word je aangenomen als leerling-vrijmetselaar.

MEER OVER VRIJMETSELARIJ

Drs. D. C. J. van Peijpe, socioloog en mede-oprichter van de vrijmetselaarsloge L'Age d'Or. Hier geschilderd door zijn echtgenote Anneke Boot.

Source: https://www.ugle.org.uk/discover-freemasonry/what-is-freemasonry

VRIJMETSELARIJ: een van de oudste sociale organisaties ter wereld waarvan de wortels liggen in de tradities van de middeleeuwse steenhouwers die onze kathedralen en kastelen bouwden.

Het is hier dat een aantal van de beroemde elementen van de vrijmetselarij hun wortels vinden. In de middeleeuwen reisden steenhouwers vaak rond om op verschillende locaties werk te vinden. Om hun kwalificatieniveau aan te tonen, gebruikten ze grepen, woorden en tekens om zich te onderscheiden van ongekwalificeerde bouwers.

De vrijmetselarij gebruikt bouwanalogen om leden te leren hoe ze een productief leven kunnen leiden dat ten goede komt aan de gemeenschappen waarin ze leven. In het middeleeuwse tijdperk droegen steenhouwers schorten en handschoenen om zichzelf te beschermen terwijl ze aan het vormgeven van ruwe stukken steen werkten, maar in de huidige samenleving ontmoeten vrijmetselaars elkaar om vriendschappen en gemeenschappen opbouwen in plaats van kathedralen en kastelen.

Leidende principes van de vrijmetselarij

Voor vrijmetselaars zijn er vier belangrijke waarden die hun levenspad helpen bepalen: Integriteit, Vriendschap, Respect en Liefdadigheid. In de wereld van vandaag vol onzekerheid klinken deze principes nu net zo waar als op elk moment in de geschiedenis van de organisatie.

Integriteit

Vrijmetselaars zijn erop gericht zichzelf op te bouwen als integere mensen, en lidmaatschap biedt de structuur om dat doel te helpen bereiken. Vrijmetselaar zijn geeft leden een gevoel van doelgerichtheid en ondersteunt en begeleidt hen op hun reis door het leven. Gezamenlijk zijn leden verbonden door een begrip van eenheid en billijkheid - principes die fundamenteel zijn voor de vrijmetselarij.

Vriendschap

Vrijmetselarij vormt de gemeenschappelijke basis voor vriendschappen tussen leden, waarvan vele levenslang zullen duren. Vrijmetselaar zijn betekent iets anders voor elke persoon die lid wordt, maar of ze nu kennis willen maken of hun eigen potentieel willen ontwikkelen, alle leden delen een gevoel van saamhorigheid dat hun vermogen om te slagen en te groeien versterkt.

Respect

Vrijmetselarij brengt mensen samen, ongeacht hun ras, religie of andere waargenomen verschillen die ons als samenleving kunnen verdelen. Van leden wordt verwacht dat ze een hoge morele status hebben en worden aangemoedigd om openlijk te praten over wat de organisatie doet en wat het betekent om er deel van uit te maken.

ALLE  RECHTEN  VOORBEHOUDEN - L'AGE D'OR 2023

1440 / 900

820 /

 

1440 / 900

1280 / 720

1050

De vrijmetselarij, een eeuwenoude mysterieuze broederschap, staat bekend om haar diepgewortelde symboliek en rituelen. Een van de meest fascinerende aspecten van de vrijmetselaarspraktijk is de bouwsymboliek, die haar oorsprong vindt in het idee dat het bouwen van een fysiek gebouw een metafoor is voor het bouwen aan een beter individu en een betere samenleving.

In de rituelen van de vrijmetselarij wordt vaak verwezen naar de bouw van de Tempel van Salomo, een centraal thema dat symbool staat voor het zoeken naar innerlijke wijsheid en spirituele verlichting. De Tempel van Salomo wordt beschouwd als het ultieme bouwwerk, en de vrijmetselaren zien zichzelf als bouwers aan dit spirituele monument. De symboliek van de tempel is rijk en diepgaand, met elk element van het bouwproces dat een specifieke betekenis draagt.

Het fundament van de Tempel vertegenwoordigt bijvoorbeeld de basisprincipes van de vrijmetselarij, zoals broederschap, liefdadigheid en rechtvaardigheid. Het zorgvuldig leggen van het fundament symboliseert het belang van het bouwen op sterke morele grondslagen. De steenhouwershamer, een belangrijk gereedschap in de bouw, staat voor discipline en zelfbeheersing die nodig is in het streven naar persoonlijke groei.

De gebruikte materialen in de bouw van de Tempel hebben ook symbolische betekenissen. Zo staat ruw, onbewerkt steen voor de ruwe aard van de mens, terwijl het bewerkte steen het resultaat vertegenwoordigt van het streven naar zelfverbetering en persoonlijke ontwikkeling. Door de ruwe steen te bewerken, symboliseren vrijmetselaren het streven naar innerlijke perfectie.

De drie pijlers aan de voorzijde van de Tempel, bekend als Wijsheid, Kracht en Schoonheid, vertegenwoordigen de drie pijlers van het menselijk leven. Wijsheid staat voor intellectuele groei, Kracht voor fysieke gezondheid en Schoonheid voor deugdzaamheid en harmonie. Samen vormen deze pijlers de basis voor een volledig en evenwichtig individu.

Naast de Tempel van Salomo zijn andere bouwsymbolen in de vrijmetselarij onder meer de passer en winkelhaak, die respectievelijk symbool staan voor het meten van ons gedrag en het in overeenstemming brengen van onze acties met ethische normen.

In essentie vertegenwoordigt de bouwsymboliek in de vrijmetselarij een diepgaand streven naar zelfverbetering en het bouwen aan een rechtvaardige en harmonieuze samenleving. Door middel van rituelen en symbolen benadrukt de vrijmetselarij het belang van moraliteit, broederschap en persoonlijke groei als fundamenten voor een vervuld en zinvol leven.

670

450

414 / 896

380

360 / 640