WELKOM

Dit is de website van L'Age d'Or, een bijzondere  vrijmetselaarsloge in Leiden

 Op deze stoel is plaats voor belangstellende mannen die iets meer willen doen met zichzelf en de wereld. Deze lege stoel symboliseert dat. Kom eens langs, neem plaats en laat je voorlichten.

Op 29 september 2021 hebben we weer een Open Avond. Een goede gelegenheid om eens te komen praten. Je bent van harte welkom.

Het eens zo onbenaderbare maçonnieke bolwerk timmert de laatste jaren in alle openheid aan de weg. Maar aan de soms hysterische vooroordelen is nog steeds geen eind gekomen. Het is daarom een goed idee om eens kennis te maken. De Loge L'Age d'Or stelt belangstellenden daartoe in staat door het organizeren van open avonden en een-op-een gesprekken met vrijmetselaars. Maar: Op U Komt Het Aan!

 

L'AGE D'OR

EEN BIJZONDERE LOGE

Welkom bij L'Age d'Or, een bijzondere vrijmetselaarsloge in Leiden, gevestigd in het Leids Maconniek Centrum aan de Steenschuur 6.  L'Age d'Or werd in 1758 opgericht en houdt nog steeds belangrijke tradities in stand.

Deze website informeert over de moeilijke zoektocht naar het licht, symbool van vervolmaking van al het goede, in ons, in de wereld en in de samenhang der dingen. Die tocht is niet makkelijk, zeker niet voor vrijdenkende mensen, maar wordt dragelijker door onze verbondenheid in de  broederschap.

 

MEER WETEN?

KOM EENS LANGS, DAN PRATEN WE EROVER

Regelmatig houden wij Open Avonden, huiskamerbijeenkomsten of een-op-een gesprekken met belangstellenden en in deze tijden ook virtuele open gesprekken. Goede manieren om kennis te maken met de vrijmetselaren van L'Age d'Or. Stuur een emailtje naar onze secretaris.

 

 

VRIJMETSELARIJ

JA, WAT DOEN WIJ EIGENLIJK

Wij komen samen in de loge om aan onszelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om ons heen beter te laten zijn. Wij doen dat met behulp van  ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

 

LID WORDEN

Op deze wijze kom je snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot jouw aanname opgestart worden. Hieronder vindt je een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces. Wellicht kent u een vrijmetselaar die u kan introduceren, of volg anders onderstaande stappen:

STUUR 'N EMAIL

Email naar onze secretaris of schrijf je in voor een  Open Avond, Je krijgt daar alle relevante informatie. Stuur een mailtje naar lid-worden@lagedor.nl

INFORMATIE UITWISSELING

Wie ben jij en wie zijn wij. Wat brengt je bij de loge en de loge bij jou.  Bespreek dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur.

BESLUITVORMING

Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Jouw voorstellers kunnen daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over jouw aanname.

AANNAME

Nadat de meestervergadering heeft ingestemd met je opname in de broederschap en het hoofdbestuur dit heeft goedgekeurd volgt je aanname.

960

Al sinds 1758 is L'Age d'Or een bijzondere Leidse loge

768

550

480