OPEN AVOND 18 MAART 2020 UITGESTELD

De voor 18 maart aangekondigde Open Avond voor belangstellenden is in verband met het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus uitgesteld. Wij zullen zo spoedig mogelijk een vervangende datum bekendmaken.

 

Kennismaken met vrijmetselaars kan echter nog altijd, op wens van belangstellenden organiseren wij regelmatig huiskamergesprekken.

 

Neem in dat geval kontakt op met onze secretaris@lagedor.nl.

WELKOM BIJ 
L'AGE D'OR

KLEUTERS ZIJN WE

maar staande op de schouders van reuzen

Vrijmetselarij

Wat doen vrijmetselaars nu eigenlijk in die loge.

Belangstelling

Hoe kun je je belangstelling tonen? Wij hebben regelmatig Open Avonden. Ideetje?

Goto Article

Lid worden?

Hoe werkt dat als ik lid wil worden? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen, Hoe lang duurt dat?

Goto Article

WAT DOEN
VRIJMETSELAARS

Vrijmetselaars werken in de loge aan zichzelf om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om hen heen beter te laten zijn.

Ze doen dat met behulp van  ritualen en symbolen, elk op hun eigen wijze, die hen helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van al het goede dat men wil bereiken.

Bij L'Age d'Or werken allen mee in het rituaal. Men is geen toeschouwer maar een werkelijk deel van het grotere geheel.

Ze doen dat in de beslotenheid van hun loge, gesterkt door de broederschap en het vertrouwen van hun broeders.

BELANGSTELLING?

LID WORDEN?

Op deze wijze komt je snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot jouw aanname opgestart worden. Hieronder vindt je een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces.

Stuur 'n email

 

Email naar de secretaris of schrijf u in voor een  Open Avond, U krijgt daar alle relevante informatie

 

Informatie uitwisseling

 

Wie bent u en wie zijn wij. Wat brengt u bij de loge en de loge bij u. U bespreekt dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur.

Besluitvorming

 

Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Uw voorstellers kunnen u daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over uw lidmaatschap.

Aanname

 

Nadat  de meestervergadering u heeft geaccepteerd als nieuw lid, volgt uw aanname als leerling-vrijmetselaar

 

 

Missie

Vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.

Passer en Winkelhaak

Belangrijke symbolen die ons een hulpmiddel zijn de juiste maat te voeren en te behouden, alsmede de verhouding tot de medemens richting te geven. De kern van de vrijmetselarij is gelegen in de beoefening van de ritualen en het leren lezen van de symbolen. Kortom, de vrijmetselarij beoefenen als een "craft".

Vitaal broederschap

In 1717 werd in Londen de eerste grootloge opgericht. Nederland volgde in 1734 en onze Orde werd zelfstandig in 1756. In 1758 werd L'Age d'Or opgericht. Broederschap in een verdeelde wereld, vrijheid van denken in religie en wetenschap. Een streven dat nog immer actueel is.

Levenshouding

Een levenshouding voor vrije burgers en een ethische leerschool. In de loge l'Age d'Or  ontmoeten mannen elkaar ongeacht geloof, ras of geaardheid. Durf jij het aan?

Schrijf in voor

de nieuwsbrief

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Stuur 'n email

Informatie uitwisseling

Aanname