Welkom bij L'Age d'Or een bijzondere Leidse vrijmetselaarsloge

HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS

De vaste afsluiting van onze vrijmetselaarsbijeenkomsten. We doven het licht in de werkplaats en gaan naar buiten. De loge verduistert en wij vrijmetselaars dragen het licht de wereld in. Johannes heeft het laatste woord: zijn tekst over de aanwezigheid van de opperbouwmeester des heelals in zware tijden geef moed en galmt ons na. Ik sluit mijn ogen en laat die tekst op me inwerken.

De wereld is een plaats van spanning en strijd, van goed en kwaad, van slagen en falen. Maar het licht overwint. Als vrijmetselaar houd ik me daar aan vast.

KENNISMAKEN MET VRIJMETSELAARS?

Kom eens langs op onze Open Avond

Op 31-mei-2023 is onze loge weer open voor belangstellenden.

 

Schrijf je hier in voor deze bijzondere gebeurtenis

Lado Quicklinks

Middels onderstaande knoppen kun je direct doorklikken naar het onderwerp van je keuze op deze pagina .  Ga voor een overzicht naar de pagina Sitemap. Je vindt meer links op verschillende pagina's in deze website.

Nederlandse vrijmetselarij opent steeds meer haar deuren.

In onze loge is er plaats voor belangstellende mannen die iets meer willen doen met zichzelf en de wereld.  Kom eens langs en laat je voorlichten. We houden ook regelmatig Open Avonden. Goede gelegenheden om eens te komen praten en nader kennis te maken.. Je bent van harte welkom.

Het eens zo onbenaderbare maçonnieke bolwerk timmert de laatste jaren in alle openheid aan de weg. Maar aan de soms hysterische vooroordelen is nog steeds geen eind gekomen. Het is daarom een goed idee om eens kennis te maken. De Loge L'Age d'Or stelt belangstellenden daartoe in staat door het organizeren van open avonden en een-op-een gesprekken met vrijmetselaars.

Maar: Op Jou Komt Het Aan!

Alleen door zelf in actie te komen, je in te schrijven voor een open avond of email contact met een loge te leggen kun je de volgende stap zetten. Op jouw initiatief gaat dat lukken.

Wat is vrijmetselarij?

Een onderwerp waarover reeds vele beschouwingen zijn geschreven, maar nog steeds de aandacht krijgt van belangstellenden, tegenstrevers en aanhangers. Vast staat, dat vrijmetselarij haar oorsprong vindt in het Engeland van rond 1700, dat het raakvlakken kent met de kastelen- en cathedralenbouwers van die tijd en dat de bouwsymboliek nog steeds een belangrijk "Leitmotif" vormt voor de hedendaagse vrijmetselarij, zoals die o.a. in de loge L'Age d'Or zijn plaats heeft.

Op deze wijze komt je snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot jouw aanname opgestart worden. Hieronder vindt je een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces. Wellicht kent u een vrijmetselaar die u kan introduceren, of volg anders onderstaande stappen:

Email onze secretaris

Email naar onze secretaris of schrijf je in voor een  Open Avond, Je krijgt daar alle relevante informatie.

Informatie uitwisseling

Wie ben jij en wie zijn wij. Wat brengt je bij de loge en de loge bij jou.  Bespreek dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur.

Besluitvorming

Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Jouw voorstellers kunnen daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over jouw aanname.

Aanname

Nadat  de meestervergadering je heeft geaccepteerd als nieuw lid, volgt aanname als leerling-vrijmetselaar.

Source: https://www.ugle.org.uk/discover-freemasonry/what-is-freemasonry

Vrijmetselarij: een van de oudste sociale en liefdadigheidsorganisaties ter wereld waarvan de wortels liggen in de tradities van de middeleeuwse steenhouwers die onze kathedralen en kastelen bouwden.

Het is hier dat een aantal van de beroemde elementen van de vrijmetselarij hun wortels vinden. In de middeleeuwen reisden steenhouwers vaak rond om op verschillende locaties werk te vinden. Om hun kwalificatieniveau aan te tonen, gebruikten ze grepen, woorden en tekens om zich te onderscheiden van ongekwalificeerde bouwers.

De vrijmetselarij gebruikt bouwanalogen om leden te leren hoe ze een productief leven kunnen leiden dat ten goede komt aan de gemeenschappen waarin ze leven. In het middeleeuwse tijdperk droegen steenhouwers schorten en handschoenen om zichzelf te beschermen terwijl ze aan het vormgeven van ruwe stukken steen werkten, maar in de huidige samenleving ontmoeten vrijmetselaars elkaar om vriendschappen en gemeenschappen opbouwen in plaats van kathedralen en kastelen.

Leidende principes van de vrijmetselarij

Voor vrijmetselaars zijn er vier belangrijke waarden die hun levenspad helpen bepalen: Integriteit, Vriendschap, Respect en Liefdadigheid. In de wereld van vandaag vol onzekerheid klinken deze principes nu net zo waar als op elk moment in de geschiedenis van de organisatie.

Integriteit

Vrijmetselaars zijn erop gericht zichzelf op te bouwen als integere mensen, en lidmaatschap biedt de structuur om dat doel te helpen bereiken. Vrijmetselaar zijn geeft leden een gevoel van doelgerichtheid en ondersteunt en begeleidt hen op hun reis door het leven. Gezamenlijk zijn leden verbonden door een begrip van eenheid en billijkheid - principes die fundamenteel zijn voor de vrijmetselarij.

Vriendschap

Vrijmetselarij vormt de gemeenschappelijke basis voor vriendschappen tussen leden, waarvan vele levenslang zullen duren. Vrijmetselaar zijn betekent iets anders voor elke persoon die lid wordt, maar of ze nu kennis willen maken of hun eigen potentieel willen ontwikkelen, alle leden delen een gevoel van saamhorigheid dat hun vermogen om te slagen en te groeien versterkt.

Respect

Vrijmetselarij brengt mensen samen, ongeacht hun ras, religie of andere waargenomen verschillen die ons als samenleving kunnen verdelen. Van leden wordt verwacht dat ze een hoge morele status hebben en worden aangemoedigd om openlijk te praten over wat de organisatie doet en wat het betekent om er deel van uit te maken.

Liefdadigheid

Vriendelijkheid en liefdadigheid zijn diep geworteld in de principes van de vrijmetselarij en de organisatie biedt de leden de structuur om positieve bijdragen te leveren aan hun gemeenschappen en verschillende doelen door middel van fondsenwervende evenementen of vrijwilligerswerk. Individuen kunnen een belangrijke bijdrage leveren op lokaal, nationaal en mondiaal niveau door zowel tijd als geld te geven.

MEER OVER VRIJMETSELARIJ

Drs. D. C. J. van Peijpe, socioloog en mede-oprichter van de vrijmetselaarsloge L'Age d'Or. Hier geschilderd door zijn echtgenote Anneke Boot

VRIJMETSELAARS
WAT DOEN DIE EIGENLIJK?

We kijken voorbij onze geschillen naar overeenstemming. Daaruit putten we kracht

De Hoogste Wet

 

HOE WORDT JE VRIJMETSELAAR ?

NADAT JE BENT AANGENOMEN

Vrijmetselaars komen in de loge samen om aan zichzelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om hen heen beter te laten zijn. Ze doen dat met behulp van de broeders, ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

We steunen daarbij op wijsheid, kracht en schoonheid, drie belangrijke begrippen, die ons helpen de weg te vinden naar ons betere zelf. Deze drie begrippen vormen het centrale motief binnen de vrijmetselarij. Wijsheid en Kracht leer je te ontwikkelen. Schoonheid, zo leert de Vrijmetselaar, wordt bereikt door het harmonisch samenwerken van Wijsheid en Kracht.

Wij werken. Aan onszelf. Op onze eigen wijze. Op ons eigen niveau. Samenwerkend met onze broeders. Met het doel om een betere wereld voor iedereen te maken door zelf een beter mens te worden.

Wij komen samen in een loge om aan onszelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om ons heen beter te laten zijn. Wij doen dat met behulp van onze broeders, ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

We gebruiken daarbij binnen L'Age d'Or de bouwsymboliek. De leerling die de ruwe steen bewerkt, de gezel de winkelhaak om de geleverde arbeid te toetsen op toepasbaarheid in het bouwwerk, dat de meester, met zijn passer, heeft uitgezet.

Maar daar blijft het niet biij. Het echte werk gaat nu komen, wanneer we ons terug weten in de eigen omgeving. Daar proberen wij de beginselen die we in de loge eigen maakten, ook toe te passen in onze omgeving. Zo alleen kunnen we onze wereld een stukje beter maken.

Op de zuivere kubiek vindt de vrijmetselaar het boek dat ons hogere beginsel aanduidt.  Dat kan zowel het Oude Testament zijn, met eventueel de Talmoed of de Koran.

Vrijmetselaars komen in de loge tesamen om aan onszelf te werken; om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om ons heen beter te laten zijn. Wij doen dat met behulp van onze broeders, ritualen en symbolen, die elk op hun eigen wijze, ons helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van het goede dat men wil bereiken.

We steunen daarbij op wijsheid, kracht en schoonheid, drie belangrijke begrippen, die ons helpen de weg te vinden naar ons betere zelf. Deze drie begrippen vormen het centrale motief binnen de vrijmetselarij. Wijsheid en Kracht leer je ontwikkelen. Schoonheid, zo leert de Vrijmetselaar, wordt bereikt door het harmonisch samenwerken van Wijsheid en Kracht.

Regelmatig neemt de loge L'Age d'Or in naam van de Orde van Vrijmetselaren in Nederland belangstellenden aan als vrijmetselaar. Die aanname maakt van de belangstellende een leerling-vrijmetselaar die op zijn eigen wijze, geholpen door zijn broeders gaat werken aan de ruwe steen, die moet worden tot een zuivere kubiek om te kunnen worden ingepast in het bouwwerk van het leven. Het is deze spirituele arbeid die hem helpt een beter mens ter worden. Die ruwe steen is hijzelf en wij, zijn broeders, helpen hem om niet al te ruw om te springen met die hamer en beitel.   We voorkomen dat kostbare materialen verloren gaan door het ondeskundig hanteren van de werktuigen.

"Het is het samenkomen in harmonie, het handelen volgens de hoogste wet en het uiteengaan in de rechte verhouding"

1920

All content © L'Age d'Or, 2022. Alle rechten voorbehouden

NADAT JE BENT AANGENOMEN
Welkom bij L'Age d'Or een bijzondere Leidse vrijmetselaarsloge

1400

Welkom bij L'Age d'Or een bijzondere Leidse vrijmetselaarsloge
NADAT JE BENT AANGENOMEN

1280

Welkom bij L'Age d'Or een bijzondere Leidse vrijmetselaarsloge
NADAT JE BENT AANGENOMEN

1050

Welkom bij L'Age d'Or een bijzondere Leidse vrijmetselaarsloge
NADAT JE BENT AANGENOMEN

820

Welkom bij L'Age d'Or een bijzondere Leidse vrijmetselaarsloge

NADAT JE BENT AANGENOMEN

670

Welkom bij L'Age d'Or een bijzondere Leidse vrijmetselaarsloge

NADAT JE BENT AANGENOMEN

450

Welkom bij L'Age d'Or een bijzondere Leidse vrijmetselaarsloge
NADAT JE BENT AANGENOMEN

380