Contact met L'Age d'Or

Wannneer u behoefte voelt onze loge te benaderen, is hier de mogelijkheid met ons in emailcontact te treden. Wij stellen uw vragen zeer op prijs, maar wensen verlost te blijven van ongewenste commercieele pogingen.

het licht schijnt in de duisternis.........                .

 

Contact

deze mogelijkheid is bedoeld voor belangstellenden in vrijmetselarij en de loge L'Age d'Or, een bijzondere leidse loge.

 

Email: secretaris@lagedor.nl

direct contacten met de loge:

Algemene informatie

Voorlichter

Webmaster

Als je lid wilt worden

960

Algemene informatie

Voorlichter

Webmaster

Als je lid wilt worden

direct contacten met de loge:

768

550

480