NIET OM DE AANKOMST
MAAR OM DE REIS...

Op reis zijn we, op zoek naar rijke ervaringen en de vervolmaking van ons leven. Om bij te  dragen aan een betere samenleving. Om een gelukkiger en beter mens te worden.

GROOT LICHT!!!

ONDERWEG

MACONNIEKE MOTORCLUB

Er is zijn enkele maconnieke motorclubs actief in Nederland. Een daarvan draagt de welk heel toepasselijke naam "Groot Licht!!!".  De naam GrootLicht!!! zinspeelt op activiteiten van vrijmetselaars die plezier beleven aan het samen motorrijden.

Toertochten bieden een mooi platform voor ontmoetingen tussen vrijmetselaars van verschillende loges, grootmachten en nationaliteiten en voor contacten met niet-vrijmetselaars die als introducés meerijden. Een wezenlijk kenmerk is de open en vriendschappelijke sfeer tijdens de ontmoetingen. Kijk voor meer informatie op https://grootlicht.net.

Het is goed om doelen te hebben, maar je leert  het meeste van de weg daar naartoe. Door fouten en uitdagingen te overwinnen, kom je jezelf tegen en leer je jezelf pas echt kennen. Zo verloopt ook de ontwikkeling van de vrijmetselaar, die gaande zijn ontwikkeling leert omgaan met de tegenslagen van alle dag en het voordeel dat hij haalt uit het kennen van waarheid,

De werkelijke diepgang van zijn reis naar het licht komt door de ervaringen die hij opdeed tijdens zijn soms moeizame reis.

A PLACE IN THE CLOUD

LADODOCS:

Men vindt hier o.a. de geschriften van onze broeders Prof. Dr. MJM de Haan, Dr. C.J. Hagen, Dr M. Jacobs, Drs E. Kwaadgras, Drs DCJ van Peijpe e.v.a. In deze directory vinden leden der loge documenten die van belang zijn voor aangenomen logeleden.

SYLLABUS

Waaronder de SYLLABUS 2018 en als laatste toevoeging de levensschets van onze broeder Ab Goedhals zoals die op 2 mei 2019 door onze broeder Redenaar werd uitgesproken.

TOEGANG?

Paswoord en UserID nodig Deze directory is beveiligd. Om toegang te verkrijgen tot deze weblocatie dient u te beschikken over een combinatie van userID en password. Wanneer u onverhoopt problemen heeft met de toegang hiertoe kunt u de webmaster daarvan te berichten.

De Arbeidstafel staat ook vermeld op het inschrijfformulier.

ARBEIDSTAFEL en INSCHRIJVEN

Updated 31-3-2022

6-april-2022    Open Loge 1e gr

(Aannemen van een candidaat).  Indien aan de voorwaarden is voldaan. Kleding: In forma, smoking of donker pak; Aanvang loge 20:00 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

 

20-april-2022       Open loge in De Branderij, “een etablissement voor Vrije Metzelaren”

Kleding: In forma, smoking of donker pak; Aanvang 19.30 uur.  Na afloop volgt een Br-maal.

 

4-mei-2022   Open Loge, Algemene Leden Vergadering

Kleding: In forma, smoking of donker pak; Ten 19:00 wordt een meestervergadering gehouden waarin het rapport van de CvO betreffende te bevorderen Ll voor 15 mei wordt voorgelegd. Aanvang loge 20:00 uur.  Na afloop volgt een tafelloge.

 

18-mei-2022    Open Loge 1e gr (Oplevering Bouwstuk van de jonste Ll:.).

Indien aan de voorwaarden is voldaan. Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak; Aanvang Loge 20.00 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

 

1-jun-2022    Open Loge 1e gr (Aannemen van een candidaat).

 Indien aan de voorwaarden is voldaan.  Kleding: In forma, smoking of donker pak;  Aanvang loge 20:00 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

 

15-jun-2022        Open Loge, Zomer St. Jan

Kleding: In forma, rok of smoking; Aanvang 19.30 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

 

 

L'Age d'Or, vrijmetselaarsloge nr 235

Leiden, Steenschuur 6

info@lagedor.nl

:

960

 

768

768

LADODOCS:

Men vindt hier o.a. de geschriften van onze broeders Prof. Dr. MJM de Haan, Dr. C.J. Hagen, Dr M. Jacobs, Drs E. Kwaadgras, Drs DCJ van Peijpe e.v.a. In deze directory vinden leden der loge documenten die van belang zijn voor aangenomen logeleden.

SYLLABUS

Waaronder de SYLLABUS 2018 en als laatste toevoeging de levensschets van onze broeder Ab Goedhals zoals die op 2 mei 2019 door onze broeder Redenaar werd uitgesproken.

TOEGANG?

Paswoord en UserID nodig Deze directory is beveiligd. Om toegang te verkrijgen tot deze weblocatie dient u te beschikken over een combinatie van userID en password. Wanneer u onverhoopt problemen heeft met de toegang hiertoe kunt u de webmaster daarvan te berichten.

550

380

320