NIET OM DE AANKOMST
MAAR OM DE REIS...

We zijn op reis, op zoek naar rijke ervaringen en de vervolmaking van ons leven. Om bij te  dragen aan een betere samenleving. Om een gelukkiger en beter mens te worden.

De reis gaat verder, elke dag weer. Waar je naar toe gaat? Je denkt het te weten maar.... het is zo ver!

GROOT LICHT!!!

MACONNIEKE MOTORCLUB

Er is zijn enkele maconnieke motorclubs actief in Nederland. Een daarvan draagt de welk heel toepasselijke naam "Groot Licht!!!".  De naam GrootLicht!!! zinspeelt op activiteiten van vrijmetselaars die plezier beleven aan het samen motorrijden.

Toertochten bieden een mooi platform voor ontmoetingen tussen vrijmetselaars van verschillende loges, grootmachten en nationaliteiten en voor contacten met niet-vrijmetselaars die als introducés meerijden. Een wezenlijk kenmerk is de open en vriendschappelijke sfeer tijdens de ontmoetingen. Kijk voor meer informatie op https://grootlicht.net.

ONDERWEG

Het is goed om doelen te hebben, maar je leert  het meeste van de weg daar naartoe. Door fouten en uitdagingen te overwinnen, kom je jezelf tegen en leer je jezelf pas echt kennen. Zo verloopt ook de ontwikkeling van de vrijmetselaar, die gaande zijn ontwikkeling leert omgaan met de tegenslagen van alle dag en het voordeel dat hij haalt uit het kennen van waarheid,

De werkelijke diepgang van zijn reis naar het licht komt door de ervaringen die hij opdeed tijdens zijn soms moeizame reis.

A PLACE IN THE CLOUD

LADODOCS:

Men vindt hier o.a. de geschriften van onze broeders Prof. Dr. MJM de Haan, Dr. C.J. Hagen, Dr M. Jacobs, Drs E. Kwaadgras, Drs DCJ van Peijpe e.v.a. In deze directory vinden leden der loge documenten die van belang zijn voor aangenomen logeleden.

SYLLABUS

Waaronder de SYLLABUS 2018 en als laatste toevoeging de levensschets van onze broeder Ab Goedhals zoals die op 2 mei 2019 door onze broeder Redenaar werd uitgesproken.

TOEGANG?

Paswoord en UserID nodig Deze directory is beveiligd. Om toegang te verkrijgen tot deze weblocatie dient u te beschikken over een combinatie van userID en password. Wanneer u onverhoopt problemen heeft met de toegang hiertoe kunt u de webmaster daarvan te berichten.

ARBEIDSTAFEL

Ook vermeld op het inschrijfformulier.

 Arbeidstafel Updated 2 februari 2023

 

4 januari -2023: Nieuwjaarsreceptie

De Regerend Meester ontvangt de broeders en hun partners in het logegebouw voor de Nieuwjaarsreceptie  Aanvang 20.00 uur.

 

18- januari -2023 Opening van het Werkjaar

 Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak;  Aanvang 20.00 uur.  Na afloop volgt een tafelloge.

 

1-februari -2023  Open Loge 1e gr\Bouwstuk over één van de oude L'Age d'Or leden

Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak;  Aanvang Loge 20.00 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

 

15- februari -2023   Open Loge 1e gr, Bouwstuk Bbr van een Leerling.

Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak;   Aanvang Loge 20.00 uur.  Na afloop volgt een tafelloge.

 

1-maart-2023  Open loge, Bouwstuk over één van de oude L'Age d'Or leden

Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak;   Aanvang Loge 20.00 uur.   Ten 19:30 wordt een meestervergadering gehouden waarin het rapport van de CvO betreffende de op 5 april te bevorderen Ll\ wordt voorgelegd. Na afloop volgt een tafelloge.

 

15-maart-2023    Open loge in De Branderij,

“een etablissement voor Vrije Metzelaren”    Kleding: In forma, smoking of donker pak;  Aanvang 19.30 uur. Na afloop volgt een Br\-maal.

 

29-maart-2023    Informele bijeenkomst

 Tijdens de informele bijeenkomst zal een eenpansmaaltijd worden geserveerd. Aanvang 19:00 Kleding: evenals de avond zelve, informeel.

 

5-april-2023 Open Loge 2e gr\ (Bevordering van een Ll\).

Indien aan de voorwaarden is voldaan.  Kleding: In forma, smoking of donker pak;  Aanvang loge 20:00 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

 

19-april-2023  Open Loge 1e gr:. Bouwstuk Bbr van een Leerling

Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak;  Ten 19:30 wordt een meestervergadering gehouden waarin het rapport van de CvO betreffende de aan te nemen profaan voor 7 jun wordt voorgelegd.  Aanvang Loge 20.00 uur.\ Na afloop volgt een tafelloge.

 

3-mei-2023  Open Loge, Algemene Leden Vergadering

Kleding: In forma, smoking of donker pak;  Aanvang loge 20:00 uur.  Na afloop volgt een tafelloge.

 

17-mei-2023   Open Loge 1e gr\ Aanneming van  een candidaat

 Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak;  Aanvang 20.00 uur. Ten 19:30 wordt een meestervergadering gehouden waarin het rapport van de CvO betreffende de te bevorderen Ll\ voor 7 jun wordt voorgelegd.  Na afloop volgt een tafelloge.

 

31-mei-2023   Open avond voor belangstellenden

Over de voorbereiding en de invulling volgt nader bericht.

 

7-jun-2023   Open Loge 2e gr\ (Bevordering van een Ll\).

 Indien aan de voorwaarden is voldaan.  Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak;  Aanvang Loge 20.00 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

 

21-jun-2023 Open Loge, Zomer St. Jan

 Kleding: In forma, rok of smoking;  Aanvang 19.30 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

.

1920

All content © L'Age d'Or, 2022. Alle rechten voorbehouden

.

1400

1280

:

1050

820

450

380