NIET OM DE AANKOMST
MAAR OM DE REIS...

Op reis zijn we, op zoek naar rijke ervaringen en de vervolmaking van ons leven. Om bij te  dragen aan een betere samenleving. Om een gelukkiger en beter mens te worden.

GROOT LICHT!!!

ONDERWEG

MACONNIEKE MOTORCLUB

Er is zijn enkele maconnieke motorclubs actief in Nederland. Een daarvan draagt de welk heel toepasselijke naam "Groot Licht!!!".  De naam GrootLicht!!! zinspeelt op activiteiten van vrijmetselaars die plezier beleven aan het samen motorrijden.

Toertochten bieden een mooi platform voor ontmoetingen tussen vrijmetselaars van verschillende loges, grootmachten en nationaliteiten en voor contacten met niet-vrijmetselaars die als introducés meerijden. Een wezenlijk kenmerk is de open en vriendschappelijke sfeer tijdens de ontmoetingen. Kijk voor meer informatie op https://grootlicht.net.

Het is goed om doelen te hebben, maar je leert  het meeste van de weg daar naartoe. Door fouten en uitdagingen te overwinnen, kom je jezelf tegen en leer je jezelf pas echt kennen. Zo verloopt ook de ontwikkeling van de vrijmetselaar, die gaande zijn ontwikkeling leert omgaan met de tegenslagen van alle dag en het voordeel dat hij haalt uit het kennen van waarheid,

De werkelijke diepgang van zijn reis naar het licht komt door de ervaringen die hij opdeed tijdens zijn soms moeizame reis.

A PLACE IN THE CLOUD

LADODOCS:

Men vindt hier o.a. de geschriften van onze broeders Prof. Dr. MJM de Haan, Dr. C.J. Hagen, Dr M. Jacobs, Drs E. Kwaadgras, Drs DCJ van Peijpe e.v.a. In deze directory vinden leden der loge documenten die van belang zijn voor aangenomen logeleden.

SYLLABUS

Waaronder de SYLLABUS 2018 en als laatste toevoeging de levensschets van onze broeder Ab Goedhals zoals die op 2 mei 2019 door onze broeder Redenaar werd uitgesproken.

TOEGANG?

Paswoord en UserID nodig Deze directory is beveiligd. Om toegang te verkrijgen tot deze weblocatie dient u te beschikken over een combinatie van userID en password. Wanneer u onverhoopt problemen heeft met de toegang hiertoe kunt u de webmaster daarvan te berichten.

De Arbeidstafel staat ook vermeld op het inschrijfformulier.

ARBEIDSTAFEL en INSCHRIJVEN

 Arbeidstafel Updated augustus-2022

 

7-september-2022.
Uitgebreide tafelloge volgens rituaal 1758.  Nadere informatie volgt. Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak; De Tafelloge is onderdeel van deze activiteit. Aanvang 20.00 uur.

21-september-2022 .
Open Loge 1e gr, Rouwloge. Rouwloge voor ABr Jacques Vermeer Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak; Aanvang Loge 20.00 uur.Na afloop volgt een tafelloge.

5-oktober-2022.
Open Loge 1e gr, Algemene Leden Vergadering. Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak; Aanvang Loge 20.00 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

 19-oktober-2022.
Open Loge 1e gr,  Tableau traceren in het zand. Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak; Aanvang 20.00 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

2-november -2022.
Open Loge 1e gr:. Veldloge. Locatie nader in te vullen. Kleding: In forma, rok of smoking . Aanvang loge 20:00 uur. Alternatief: Open Loge, Oefenloge waarbij de functies door de Ll worden vervuld. Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak; Aanvang Open Loge 20.00 uur.Na afloop volgt een tafelloge.

16-november-2022
Open Loge 1e gr LlBouwstuk van een jongste Ll. Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak; Aanvang Loge 20.00 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

30-november-2022.
Open avond voor belangstellenden. Over de voorbereiding en de invulling volgt nader bericht.

7-december -2022.
Open Loge 2e gr (Bevordering van een Ll).   Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak; Ten 19:30 wordt een  Mr Vergadering gehouden waarin het rapport van de CvO wordt voorgelegd. Aanvang Loge 20.00 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

21-december -2022.
Open Loge, Winter St. Jan. Kleding: In forma, rok of smoking; Aanvang 19.30 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

L'Age d'Or, vrijmetselaarsloge nr 235

Leiden, Steenschuur 6

info@lagedor.nl

:

960

 

768

768

LADODOCS:

Men vindt hier o.a. de geschriften van onze broeders Prof. Dr. MJM de Haan, Dr. C.J. Hagen, Dr M. Jacobs, Drs E. Kwaadgras, Drs DCJ van Peijpe e.v.a. In deze directory vinden leden der loge documenten die van belang zijn voor aangenomen logeleden.

SYLLABUS

Waaronder de SYLLABUS 2018 en als laatste toevoeging de levensschets van onze broeder Ab Goedhals zoals die op 2 mei 2019 door onze broeder Redenaar werd uitgesproken.

TOEGANG?

Paswoord en UserID nodig Deze directory is beveiligd. Om toegang te verkrijgen tot deze weblocatie dient u te beschikken over een combinatie van userID en password. Wanneer u onverhoopt problemen heeft met de toegang hiertoe kunt u de webmaster daarvan te berichten.

550

380

320