15 januari 2022:

Na de persco van 14-1-22 is besloten de bijeenkomst van 19 jan. niet te laten plaatsvinden. In afwachting van verdere berichten blijft het Winter StJan gepland op 2-2-22 vooralsnog in de planning.   Zie verder ook de arbeidstafel op het inschrijfformulier.

NIET OM DE AANKOMST
MAAR OM DE REIS...

Op reis zijn we, op zoek naar rijke ervaringen en de vervolmaking van ons leven. Om bij te  dragen aan een betere samenleving. Om een gelukkiger en beter mens te worden.

Deze pagina is bestemd voor de leden van L'Age d'Or

Niets bijzonders, maar er kunnen op deze pagina uitdrukkingen, afkortingen of begrippen worden aangehaald, die voor een niet aangenomen belangstellende onduidelijk, onbegrijpelijk  of "over the top" lijken. En inderdaad, voor een niet aangenomen belangstellende kan dat vragen opleveren. Weet dat je tijdens je bezoek aan een van onze Open Avonden  op dergelijke vragen antwoord kunt krijgen. Kom dus eens langs en doe daar je voordeel mee! Je kunt natuurlijk ook onze info-lijn mailen: info@lagedor.nl

GROOT LICHT!!!

Er is zijn enkele maconnieke motorclubs actief in Nederland. Een daarvan draagt de welk heel toepasselijke naam "Groot Licht!!!".  De naam GrootLicht!!! zinspeelt op activiteiten van vrijmetselaars die plezier beleven aan het samen motorrijden.

Toertochten bieden een mooi platform voor ontmoetingen tussen vrijmetselaars van verschillende loges, grootmachten en nationaliteiten en voor contacten met niet-vrijmetselaars die als introduc├ęs meerijden. Een wezenlijk kenmerk is de open en vriendschappelijke sfeer tijdens de ontmoetingen. Kijk voor meer informatie op https://grootlicht.net.

MACONNIEKE MOTORCLUB

ONDERWEG

Het is goed om doelen te hebben, maar je leert  het meeste van de weg daar naartoe. Door fouten en uitdagingen te overwinnen, kom je jezelf tegen en leer je jezelf pas echt kennen. Zo verloopt ook de ontwikkeling van de vrijmetselaar, die gaande zijn ontwikkeling leert omgaan met de tegenslagen van alle dag en het voordeel dat hij haalt uit het kennen van waarheid,

De werkelijke diepgang van zijn reis naar het licht komt door de ervaringen die hij opdeed tijdens zijn soms moeizame reis.

A PLACE IN THE CLOUD

LADODOCS:

Men vindt hier o.a. de geschriften van onze broeders Prof. Dr. MJM de Haan, Dr. C.J. Hagen, Dr M. Jacobs, Drs E. Kwaadgras, Drs DCJ van Peijpe e.v.a. In deze directory vinden leden der loge documenten die van belang zijn voor aangenomen logeleden.

SYLLABUS

Waaronder de SYLLABUS 2018 en als laatste toevoeging de levensschets van onze broeder Ab Goedhals zoals die op 2 mei 2019 door onze broeder Redenaar werd uitgesproken.

TOEGANG?

Paswoord en UserID nodig Deze directory is beveiligd. Om toegang te verkrijgen tot deze weblocatie dient u te beschikken over een combinatie van userID en password. Wanneer u onverhoopt problemen heeft met de toegang hiertoe kunt u de webmaster daarvan te berichten.

ARBEIDSTAFEL en INSCHRIJVEN

De Arbeidstafel staat vermeld op het inschrijfformulier.

L'Age d'Or, vrijmetselaarsloge nr 235

Leiden, Steenschuur 6

info@lagedor.nl

960

 

768

LADODOCS:

Men vindt hier o.a. de geschriften van onze broeders Prof. Dr. MJM de Haan, Dr. C.J. Hagen, Dr M. Jacobs, Drs E. Kwaadgras, Drs DCJ van Peijpe e.v.a. In deze directory vinden leden der loge documenten die van belang zijn voor aangenomen logeleden.

SYLLABUS

Waaronder de SYLLABUS 2018 en als laatste toevoeging de levensschets van onze broeder Ab Goedhals zoals die op 2 mei 2019 door onze broeder Redenaar werd uitgesproken.

TOEGANG?

Paswoord en UserID nodig Deze directory is beveiligd. Om toegang te verkrijgen tot deze weblocatie dient u te beschikken over een combinatie van userID en password. Wanneer u onverhoopt problemen heeft met de toegang hiertoe kunt u de webmaster daarvan te berichten.