Voorlopig geen fysieke bijeenkomsten

Ook in het eerste deel van 2021 zullen er alleen digitale bijeenkomsten worden georganiseerd. Na raadpleging van de leden is besloten elke 1ste woensdag van de maand een bijeenkomst met maconnieke verdieping aan te bieden, terwijl elke 3de woensdag van de maand een informele avond is voorzien.

Daarnaast is er elke 1ste maandagavond van de maand een instructie-avond voorzien, waarin broeders "bien instruit"  als inleider danwel moderator dienen.

We keken met name naar de recente geschiedenis van L'Age d'Or; juist naar de laatste 55 jaar, waarbij de aanleiding tot de herconstitutionering van L'Age d'Or als onderwerp wordt behandeld. Zie meer onder Instructie en de arbeidstafel hierna.

LEDENPAGINA

 

Niet om de aankomst

maar om de reis.....

L'Age d'Or, sinds 1758 een bijzondere vrijmetselaarsloge in Leiden

Het is goed om doelen te hebben, maar je leert  het meeste van de weg daar naartoe. Door fouten en uitdagingen te overwinnen, kom je jezelf tegen en leer je jezelf pas echt kennen. Zo verloopt ook de ontwikkeling van de vrijmetselaar, die gaande zijn ontwikkeling leert omgaan met de tegenslagen van alle dag en het voordeel dat hij haalt uit het kennen van waarheid.

De werkelijke diepgang van zijn reis naar het licht komt door de ervaringen die hij opdeed tijdens zijn soms moeizame reis.

LADODOCS:

Men vindt hier o.a. de geschriften van onze broeders Prof. Dr. MJM de Haan, Dr. C.J. Hagen, Dr M. Jacobs, Drs E. Kwaadgras, Drs DCJ van Peijpe e.v.a.

In deze directory vinden leden der loge documenten die van belang zijn voor aangenomen logeleden.

SYLLABUS

Waaronder de SYLLABUS 2018 en als laatste toevoeging de levensschets van onze broeder Ab Goedhals zoals die op 2 mei 2019 door onze broeder Redenaar werd uitgesproken.

Toegang? Paswoord en UserID nodig Deze directory is beveiligd. Door op deze tekst te klikken komt u op de desbetreffende weblocatie terecht. Om toegang te verkrijgen tot deze weblocatie dient u te beschikken over een combinatie van userID en password. Wanneer u onverhoopt problemen heeft met de toegang hiertoe kunt u de webmaster daarvan te berichten. meer.....

inschrijven Open Loge

L'Age d'Or, sinds 1758 een bijzondere vrijmetselaarsloge in Leiden

Geen fysieke loge bijeenkomsten. Wel digitale ontmoetingen

 • 17-februari -2021        Informele bijeenkomst Via Zoom. Aanvang 20:00 uur. Toegang open vanaf 19:15
 • 1 maart, Instructie via Zoom,
  De herkomst van ons thans gevolgde rituaal.
 • 3- maart -2021      Maçonnieke bijeenkomst ter verdieping. Toegang open vanaf 19:15
  Onderwerp: De ontstaansgeschiedenis van de Vrijmetselarij;
  Aanvang 20.00 uur.  Toegang open vanaf 19:15.

  Mythen en feiten over de oorsprong van de Vrijmetselarij. Hoe oud zijn de symbolen en ritualen van de hedendaagse Vrijmetselarij?
  Onderwerpen
 • 17-maart-2021 Informele bijeenkomst Via Zoom. Tevens zal ter discussie worden ingebracht het Rituaal S.
  Aanvang 20:00 uur. Toegang open vanaf 19:15.
  "Socrates en de stijl van l'Age d'Or ".
  De Orde heeft de studieloge Socrates gevraagd onderzoek te doen en voorstellen te maken voor de invoering van een nieuw rituaal dat meer deze tijd reflecteert en beter aansluit bij de veronderstelde behoefte. Dat heeft ertoe geleid dat er thans een 1ste en een 2de graads rituaalvoorstel voorligt, waarbij een aantal zaken (vetgedrukt) als verplicht zijn opgenomen. Wij willen de zienswijze van de loge daarover peilen in een instructieve evaluatieronde, waarbij broeders wordt aangemoedigd de voorstellen te lezen en er op te reflecteren. En dat met name op de vetgedrukte delen, die verplicht zouden moeten worden.

  Echter: De werkelijkheid is naar de mening van vele broeders van L’Age d’Or gecompliceerder; l’Age d’Or heeft immers gekozen voor haar eigen rituaal en niet voor het HB-rituaal en er bestaat ook weinig aanleiding daarvan af te stappen. Die zijde moet ook worden belicht, tenminste om te voorkomen dat menig lid zou kunnen denken dat wij opteren voor Socrates en dat het er nu alleen nog maar om gaat onze wensen t.a.v. dat rituaal gehonoreerd te krijgen.
 • 31-maart-2021    Zoom bijeenkomst voor belangstellenden.
 • 7-april-2021    Maçonnieke bijeenkomst ter verdieping Toegang open vanaf 19:15.  Onderwerp: Vervolgpaden.
  Aanvang 20.00 uur.  Toegang open vanaf 19:15
 • 12-april-2021 Instructie via ZOOM. Zal nader worden ingevuld.
 • 21-april-2021       Informele bijeenkomst Via Zoom. Aanvang 20:00 uur. Toegang open vanaf 19:15
 • 5-mei-2021        Maçonnieke bijeenkomst ter verdieping;  Toegang open vanaf 19:15
  Onderwerp: Het gedachtengoed van onze ABr Kwaadgras.
 • 19-mei-2021 Informele bijeenkomst Via Zoom.
  Aanvang 20:00 uur. Toegang open vanaf 19:15
 • 2-jun-2021    Open Loge 2e gr(Bevordering van een Ll).  In de hoop dat de situatie dat toelaat.  Kleding: In forma, rok of smoking, eventueel donker pak;
  Aanvang Loge 20.00 uur. Na afloop volgt een tafelloge.
 • 16-jun-2021        Open Loge, Zomer St. Jan
  In de hoop dat de situatie dat toelaat Kleding: In forma, rok of smoking;  Aanvang 19.30 uur. Na afloop volgt een tafelloge.

 

Zie hieronder het hoofdstuk INSTRUCTIE

Als download zijn de bijhorende documenten beschikbaar via dit web adres

 

 

ARBEIDSTAFEL 2021

Instructie:

 

Instructie Avonden via ZOOM

Met ingang van 2021 heeft de loge de recente geschiedenis van L'Age d'Or tot kernthema gemaakt. Deze instructiesessies zullen telkens op de 1ste maandag van de maand, muv Januari, georganiseerd zullen worden.

Ondersteunende materialen

De documenten die over deze onderwerpen beschikbaar zijn kunnen worden bekeken via deze link.

1 maart 2021: Over de herkomst van ons rituaal.

Op 1 maart a.s. zal de inleiding worden verzorgd door een der oprichters van de loge.  Hij zal daarbij ingaan op de herkomst van het door ons gevolgde rituaal. Aan de hand van het cursusmateriaal voor de cursus  "Ceremoniemeester" . zal de inleider dit thema belichten.

 

L'Age d'or

Steenschuur 6

Leiden

info@lagedor.nl

 

 

© Copyright  L'Age d'Or (2020).

vrijmetselaars in leiden sinds 1758

960

L'AGE D'OR
has a place in the cloud
 • (Bevordering van een Ll). 

768

L'AGE D'OR
has a place in the cloud

550

L'AGE D'OR
has a place in the cloud

480

L'AGE D'OR
has a place in the cloud