LID WORDEN

WANNEER WENS EN REDE UITLIJNEN

We hebben allemaal momenten waarop we ons afvragen waar we naartoe willen in het leven. De omstandigheden leggen ons verplichtingen op, maar wat is jouw pad? Welke keuzes maak jij? Waarom?

Soms lijkt het alsof je route al voor je is uitgestippeld, alsof je geen controle hebt. Maar misschien is dat niet helemaal waar. Maar, op JOU komt het aan. Jij maakt die keuze, die voor jou bepalend zal blijken te zijn.

Sommige mannen willen zelf hun levensreis bepalen. Ze zoeken gelijkgestemden om mee te groeien en zich gesteund te voelen. Ze willen vrij zijn van dwang en dogma en vertrouwen op gezond verstand en intuïtie. Ze vinden steun in een sterke verbondenheid. Dat is wat Vrijmetselarij is! Een ethische leerschool.

AT CROSSROADS: 
welke weg kies jij? of is jouw keuze al bepaald....

Niet het doel,

maar de reis is belangrijk

VRIJMETSELAAR WORDEN?

Goed idee, denken wij. Maar ook: even over nadenken.  De aanneming van nieuwe leden is een zorgvuldig proces. Tijdens dit proces zult u gesprekken voeren met ervaren leden en de meester van onze loge waarbij over en weer wordt gekeken of er een klik is.  Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten. Zie de loge als een ethische leerschool waarin gewerkt moet worden. Niet alleen aan jezelf, maar ook aan het functioneren van de broederschap.

Een logelid zei: “Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit zou ontmoeten. Ik sprak over onderwerpen die ik met mijn beste vrienden niet zou bespreken”

LID WORDEN:
in enkele stappen uitgelegd

CONTACT MAKEN

Om lid te worden van een vrijmetselaarsloge die valt ondere de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren maakt de belangstellende contact met een van de broeders van de loge waarvan hij lid wil worden.

KEN JE GEEN BROEDERS?

Als hij geen broeders kent kan hij zich in verbinding stellen met de secretaris van die loge, in ons geval secretaris@lagedor.nl. De secretaris zorgt ervoor dat er gesprekken op gang gaan komen tussen tenminste twee broeders van de loge die als voorsteller zullen gaan optreden.

PROCEDURE

Er zullen meer gesprekken volgen alvorens de belangstellende zal worden aangenomen tot lid en broeder van de loge.

Dat doen we omdat dit lidmaatschap er meestal een is voor de rest van het leven, waarbij de nieuwe broeder en de loge werkelijk een verbintenis aangaan om elkaar tot steun te zijn en oprecht te werken een betere wereld.  Die arbeid is de ware arbeid van de vrijmetselaar.

VAN DE ORDEWEBSITE:

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is al sinds 1756 het gezicht van de erkende vrijmetselarij in ons land. Het lidmaatschap staat open voor iedere man van 18 jaar en ouder, ongeacht geloof, ras of geaardheid.  Vrouwen kunnen lid worden van de Orde van Weefsters, Vita Feminea Textura, waarmee nauwe banden bestaan. Dat geldt ook voor de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij, Le Droit Humain.

Als u overweegt lid te willen worden, neem dan contact op met een loge bij u in de buurt, die bijeenkomt op een avond die u past. Dan volgt een drietal gesprekken met leden van die loge, waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’. Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten.

Een logelid zei: “Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit zou ontmoeten en ik heb het over onderwerpen gehad die ik met mijn beste vrienden niet zou bespreken”.

NIEUWE ANTWOORDEN OP OUDE VRAGEN

  • Ben je op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen?
  • Zoek je zingeving, verdieping en betekenis in het leven?
  • Je zoekt een methode om jezelf te verbeteren en de ander te helpen?
  • Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor jou. Kom eens langs!

RITUALEN

De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat gebruikt maakt van oude, beproefde rituelen.  In de loges wordt gewerkt in een stelsel van drie graden: leerling, gezel en meester.

INWIJDINGSGENOOTSCHAP

Elk nieuw lid beleeft zijn plechtige toetreding op eigen wijze, afhankelijk van persoonlijke instelling, achtergrond en opvattingen over grote levensvragen. Het lijkt allemaal spel en dat is het in zekere zin ook. Maar dan wel een verheven rollenspel met diepe waarden en betekenissen, die de deelnemer zelf moet ontdekken. Het kan hem helpen zichzelf beter te leren kennen en zijn antwoord te vinden op vragen naar het Waarom en Waartoe van zijn bestaan.

In het algemeen, en bij voldoende ijver, wordt de leerling na een jaar bevorderd tot gezel. Dan staan zelfontplooiing en dienen van de medemens centraal in het ritueel. Na wederom een jaar kan de verheffing tot meester plaatsvinden.

De meestergraad verwijst naar offerbereidheid uit liefde tot de medemens en leert de vrijmetselaar zich te plaatsen in de juiste verhouding tot de Opperbouwmeester. Samen beelden de drie rituelen de levensgang van de mens uit, de reis van duisternis naar Licht.

EEN BIJZONDERE LOGE ?

L'Age d'Or is een bijzondere loge. Wij komen bijvoorbeeld niet elke week samen, maar om de 14 dagen. De belangrijke rollen in de loge wisselen elk jaar. Wij gaan er vanuit dat elk nieuw lid ook Meester van de Loge zal kunnen zijn. Tijdens onze rituele bijeenkomsten leggen we de nadruk op de uitvoering van de ritualen, en niet zozeer voordrachten en boekbesprekingen. We werken aan de kennis en de uitvoering van die ritualen als een "Craft".

EEN BIJZONDERE METHODE

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing en zeker geen sekte of geheim genootschap.

GEWOON EEN VERENIGING

De Orde van Vrijmetselaren is een vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

GEDACHTEN OF GEVOELENS

Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.

BOUWSYMBOLIEK

In vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet zowel als een bouwsteen als bouwer.

Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen.

Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens.

QUICKLINKS

Gebruik deze QL om naar het deelname opgave formulier te navigeren. Na jouw inschrijving voor deelname kunnen wij zorgen voor een adequate organisatie. Tot ziens!

Lees via deze QL meer over sommige belangrijke vrijmetselaars die ooit lid waren van onze loge

In de media komt het onderwerp vrijmetselarij regelmatog aan de orde. Lees hier meer over de grote componisten, maar ook video's die wat meer inzicht geven

BELANGSTELLING ?

Gebruik een van de bovenstaande knoppen om gelijk naar een onderwerp toe te springen, of blader op je gemak door deze pagina's. L'Age d'Or hanteert een actief beleid in de omgang met belangstellenden en opent daartoe 2x per jaar haar deuren om belangstellenden toe te laten tot onze rituele ruimtes. Tijdens deze open avonden is er veel ruimte om in gesprek met leden van L'Age d'Or te spreken over vrijmertselarij en de beleving die wij daar uit ervaren.

Maak kennis met vrijmetselarij en de broeders van onze loge tijdens de open avonden. Regelmatig openen loges hun deuren om belangstellenden te ontvangen en voor te lichten. Je bent van harte welkom. Schrijf je nu in!

RECHTE VERHOUDING

In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar ziet wereld en leven als een te voltooien bouwwerk. Hij bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet als een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de 'rechte verhouding' weet te plaatsen tot de Opperbouwmeester en tot zijn medemens.

GEEN GODSDIENST, IDEOLOGIE OF LEVENSBESCHOUWING

Vrijmetselarij is geen godsdienst, ideologie of levensbeschouwing, noch een sekte of geheim genootschap. Het is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. Dit streven wordt gedeeld door anderen, maar vrijmetselarij onderscheidt zich door haar unieke methode van werken met symbolen en rituelen om de levensloop van de mens te verbeelden.

Symbolen zijn krachtige hulpmiddelen om gedachten en gevoelens over te brengen, vaak moeilijk in woorden uit te drukken. We gebruiken onbewust veel symbolen in ons dagelijks leven, zoals bloemen, trouwringen, vlaggen, kruisen, handdrukken, enz. Voor vrijmetselaren zijn deze symbolen een universele taal, begrepen over de hele wereld. Waar gesproken of geschreven woorden misverstanden kunnen veroorzaken, creëert deze gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met diverse achtergronden, opvattingen en karakters.

 

 

L'AGE D;OR

STEENSCHUUR 6

LEIDEN

ALLE  RECHTEN  VOORBEHOUDEN - L'AGE D'OR 2023

LID WORDEN

WANNEER WENS EN REDE UITLIJNEN

 

AT CROSSROADS: 
welke weg kies jij? of is jouw keuze al bepaald....
RECHTE VERHOUDING In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar ziet wereld en leven als een te voltooien bouwwerk. Hij bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet als een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de 'rechte verhouding' weet te plaatsen tot de Opperbouwmeester en tot zijn medemens.

1280

LID WORDEN

AT CROSSROADS:
welke weg kies jij?

of is jouw keuze al bepaald....

LID WORDEN:
in enkele stappen uitgelegd

RECHTE VERHOUDING In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar ziet wereld en leven als een te voltooien bouwwerk. Hij bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet als een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de 'rechte verhouding' weet te plaatsen tot de Opperbouwmeester en tot zijn medemens.

EEN BIJZONDERE METHODE
RECHTE VERHOUDING In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar ziet wereld en leven als een te voltooien bouwwerk. Hij bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet als een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de 'rechte verhouding' weet te plaatsen tot de Opperbouwmeester en tot zijn medemens.

.

Werken aan je persoonlijke vorming en bijdragen aan een betere wereld?

RECHTE VERHOUDING In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar ziet wereld en leven als een te voltooien bouwwerk. Hij bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet als een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de 'rechte verhouding' weet te plaatsen tot de Opperbouwmeester en tot zijn medemens.

..

670

450

CONTACT MAKEN Om lid te worden van een vrijmetselaarsloge die valt ondere de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren maakt de belangstellende contact met een van de broeders van de loge waarvan hij lid wil worden. KEN JE GEEN BROEDERS? Als hij geen broeders kent kan hij zich in verbinding stellen met de secretaris van die loge, in ons geval secretaris@lagedor.nl. De secretaris zorgt ervoor dat er gesprekken op gang gaan komen tussen tenminste twee broeders van de loge die als voorsteller zullen gaan optreden. PROCEDURE Er zullen meer gesprekken volgen alvorens de belangstellende zal worden aangenomen tot lid en broeder van de loge. Dat doen we omdat dit lidmaatschap er meestal een is voor de rest van het leven, waarbij de nieuwe broeder en de loge werkelijk een verbintenis aangaan om elkaar tot steun te zijn en oprecht te werken een betere wereld. Die arbeid is de ware arbeid van de vrijmetselaar. VAN DE ORDEWEBSITE: De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is al sinds 1756 het gezicht van de erkende vrijmetselarij in ons land. Het lidmaatschap staat open voor iedere man van 18 jaar en ouder, ongeacht geloof, ras of geaardheid. Vrouwen kunnen lid worden van de Orde van Weefsters, Vita Feminea Textura, waarmee nauwe banden bestaan. Dat geldt ook voor de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij, Le Droit Humain. Als u overweegt lid te willen worden, neem dan contact op met een loge bij u in de buurt, die bijeenkomt op een avond die u past. Dan volgt een drietal gesprekken met leden van die loge, waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’. Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten. Een logelid zei: “Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit zou ontmoeten en ik heb het over onderwerpen gehad die ik met mijn beste vrienden niet zou bespreken”. NIEUWE ANTWOORDEN OP OUDE VRAGEN Ben je op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen? Zoek je zingeving, verdieping en betekenis in het leven? Je zoekt een methode om jezelf te verbeteren en de ander te helpen? Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor jou. Kom eens langs!
De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat gebruikt maakt van oude, beproefde rituelen. In de loges wordt gewerkt in een stelsel van drie graden: leerling, gezel en meester. INWIJDINGSGENOOTSCHAP Elk nieuw lid beleeft zijn plechtige toetreding op eigen wijze, afhankelijk van persoonlijke instelling, achtergrond en opvattingen over grote levensvragen. Het lijkt allemaal spel en dat is het in zekere zin ook. Maar dan wel een verheven rollenspel met diepe waarden en betekenissen, die de deelnemer zelf moet ontdekken. Het kan hem helpen zichzelf beter te leren kennen en zijn antwoord te vinden op vragen naar het Waarom en Waartoe van zijn bestaan. In het algemeen, en bij voldoende ijver, wordt de leerling na een jaar bevorderd tot gezel. Dan staan zelfontplooiing en dienen van de medemens centraal in het ritueel. Na wederom een jaar kan de verheffing tot meester plaatsvinden. De meestergraad verwijst naar offerbereidheid uit liefde tot de medemens en leert de vrijmetselaar zich te plaatsen in de juiste verhouding tot de Opperbouwmeester. Samen beelden de drie rituelen de levensgang van de mens uit, de reis van duisternis naar Licht.
Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing en zeker geen sekte of geheim genootschap. GEWOON EEN VERENIGING De Orde van Vrijmetselaren is een vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden. GEDACHTEN OF GEVOELENS Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters. BOUWSYMBOLIEK In vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet zowel als een bouwsteen als bouwer. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens.

380