We hebben allemaal momenten waarin we ons afvragen  waar we heen willen met ons leven. We merken dat de omstandigheden ons allerlei verplichtingen opleggen. Maar...wat is jouw weg, welk spoor kiezen jij?

Soms lijklt het alsof die weg al voor jou uitgestippeld. Jouw wissels zijn al aangelegd. Je route lijkt bepaald. Of toch niet helemaal nog...

Er zijn vrije denkers die de reis door hun leven zelf willen uitzetten. Die gelijkgestemden zoeken om te groeien en zich daarin gesteund voelen. Zonder dwang of dogma, maar gebaseerd op gezond verstand en eigen intuitie. En in het vertrouwen van een hechte broederband. Dat is Vrijmetselarij!

WELKE WEG KIES JIJ?

WELKE WEG KIES JIJ?

BELANGSTELLING?

Maak kennis met vrijmetselarij en de broeders van onze loge tijdens de open avonden. Op 31 mei 2023 openen we onze deuren om belangstellenden te ontvangen en voor te lichten. Je bent van harte welkom. Schrijf je nu in!

GEEN GODSDIENST, IDEOLOGIE OF LEVENSBESCHOUWING

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.

Vrijmetselarij in Nederland

CONTACT MAKEN

Om lid te worden van een vrijmetselaarsloge die valt ondere de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren maakt de belangstellende contact met een van de broeders van de loge waarvan hij lid wil worden.

KEN JE GEEN BROEDERS?

Als hij geen broeders kent kan hij zich in verbinding stellen met de secretaris van die loge, in ons geval secretaris@lagedor.nl. De secretaris zorgt ervoor dat er gesprekken op gang gaan komen tussen tenminste twee broeders van de loge die als voorsteller zullen gaan optreden.

PROCEDURE

Er zullen meer gesprekken volgen alvorens de belangstellende zal worden aangenomen tot lid en broeder van de loge.

Dat doen we omdat dit lidmaatschap er meestal een is voor de rest van het leven, waarbij de nieuwe broeder en de loge werkelijk een verbintenis aangaan om elkaar tot steun te zijn en oprecht te werken een betere wereld.  Die arbeid is de ware arbeid van de vrijmetselaar.

VAN DE ORDEWEBSITE:

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is al sinds 1756 het gezicht van de erkende vrijmetselarij in ons land. Het lidmaatschap staat open voor iedere man van 18 jaar en ouder, ongeacht geloof, ras of geaardheid.  Vrouwen kunnen lid worden van de Orde van Weefsters, Vita Feminea Textura, waarmee nauwe banden bestaan. Dat geldt ook voor de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij, Le Droit Humain.

Als u overweegt lid te willen worden, neem dan contact op met een loge bij u in de buurt, die bijeenkomt op een avond die u past. Dan volgt een drietal gesprekken met leden van die loge, waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’. Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten.

Een logelid zei: “Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit zou ontmoeten en ik heb het over onderwerpen gehad die ik met mijn beste vrienden niet zou bespreken”.

NIEUWE ANTWOORDEN OP OUDE VRAGEN

  • Ben je op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen?
  • Zoek je zingeving, verdieping en betekenis in het leven?
  • Je zoekt een methode om jezelf te verbeteren en de ander te helpen?
  • Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor jou. Kom eens langs!

EEN BIJZONDERE LOGE

L'Age d'Or is een bijzondere loge. Wij komen bijvoorbeeld niet elke week samen, maar om de 14 dagen. De belangrijke rollen in de loge wisselen elk jaar. Wij gaan er vanuit dat elk nieuw lid ook Meester van de Loge zal kunnen zijn. Tijdens onze werkzaamheden leggen we de nadruk op de uitvoering van de ritualen, en niet zozeer voordrachten en boekbesprekingen. We werken aan de kennis en de uitvoering van die ritualen als een "Craft".

Werken aan je persoonlijke vorming en bijdragen aan een betere wereld?

WAT IS VRIJMETSELARIJ

VRIJDENKER

Wie vrij denkt wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt je eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. Je zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.

VRIJHEID, VERDRAAGZAAMHEID, BROEDERSCHAP.

Drie trefwoorden waarmee het werken van  vrijmetselaars kan worden gekarakteriseerd. Vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.

OM EEN BETER MENS TE WORDEN

De vrijmetselaar komt in zijn loge om een beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

EEN BIJZONDERE METHODE

Bij voldoende ijver worden aangenomen leden bevorderd tot gezel en verheven tot meester

LEERLING, GEZEL EN MEESTER

Vrijmetselaar wordt je door je plechtige aanname als lid in de loge

AANNAME

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing en zeker geen sekte of geheim genootschap.

GEWOON EEN VERENIGING

De Orde van Vrijmetselaren is een vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

GEDACHTEN OF GEVOELENS

Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.

BOUWSYMBOLIEK

In vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet zowel als een bouwsteen als bouwer.

Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen.

Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens.

 

 

RITUALEN

Een vrijmetselaar leeft in vrede met zichzelf en zijn omgeving

IN VREDE

Doordringen tot de kern van de zaak: wat is vrijmetselarij?

Stel je vragen aan de vrijmetselaars van L'Age d'Or, een bijzondere Leidse loge.

DE KERN

Geen dogma's of opgelegde opinies.

Je eigen weg zoeken, maar niet alleen.

Broederschap, vertrouwen en beslotenheid.

VRIJDENKER

De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat gebruikt maakt van oude, beproefde rituelen.  In de loges wordt gewerkt in een stelsel van drie graden: leerling, gezel en meester.

INWIJDINGSGENOOTSCHAP

Elk nieuw lid beleeft zijn plechtige toetreding op eigen wijze, afhankelijk van persoonlijke instelling, achtergrond en opvattingenover grote levensvragen. Het lijkt allemaal spel en dat is het in zekere zin ook. Maar dan wel een verheven rollenspel met diepe waarden en betekenissen, die de deelnemer zelf moet ontdekken. Het kan hem helpen zichzelf beter te leren kennen en zijn antwoord te vinden op vragen naar het Waarom en Waartoe van zijn bestaan.

In het algemeen, bij voldoende ijver, wordt de leerling na een jaar bevorderd tot gezel. Dan staan zelfontplooiing en dienen van de medemens centraal in het ritueel. Na wederom een jaar kan de verheffing tot meester plaatsvinden.

De meestergraad verwijst naar offerbereidheid uit liefde tot de medemens en leert de vrijmetselaar zich te plaatsen in de juiste verhouding tot de Opperbouwmeester. Samen beelden de drie rituelen de levensgang van de mens uit, de reis van duisternis naar Licht.

Hamer en beitel zijn  belangrijke werktuigen voor de vrijmetselaar

WERKTUIGEN

De Ruwe Steen, metafoor voor jijzelf en behoeft zorgvuldige bewerking.

MATERIAAL

Passer en winkelhaak leren ons de juiste maat te voeren en in de rechte verhouding te plaatsen

MAATVOERING EN VERHOUDING

"Hamer en beitel zijn de werktuigen die iedere vrijmetselaar gebruikt om te werken aan de ruwe steen: die steen, dat is hijzelf"

PASSER EN WINKELHAAK

Op het werkveld van licht en donker, voor- en tegenspoed, vreugde en verdriet werken vrije mannen van goede naam in beslotenheid en gezamelijkheid aan hun opdracht, de zuivere kubiek die moet worden uit de ruwe steen zodat deze naadloos en perfect past in het te vervolmaken bouwwerk van hun leven.

HAMER EN BEITEL

Hamer en beitel zijn de primaire werktuigen die de vrijmetselaar gebruikt bij het werken aan de ruwe steen, die moet worden tot een zuivere kubiek om zo plaats te vinden in het bouwwerk dat wij de Tempel van Salamo noemen. Die ruwe steen ben jij, dat bouwwerk is de wereld waarin wij elk onze eigen plaats hebben.

De passer en winkelhaak helpen ons daarbij de juiste maat en verhoudingen te construeren.

1920

All content © L'Age d'Or, 2022. Alle rechten voorbehouden

AANNAME
LEERLING, GEZEL EN MEESTER
WERKTUIGEN
MATERIAAL
MAATVOERING EN VERHOUDING

1400

LEERLING, GEZEL EN MEESTER
AANNAME
WERKTUIGEN
MATERIAAL
MAATVOERING EN VERHOUDING

1280

LEERLING, GEZEL EN MEESTER
AANNAME

.

WERKTUIGEN
MATERIAAL
MAATVOERING EN VERHOUDING

1050

AANNAME
LEERLING, GEZEL EN MEESTER
WERKTUIGEN
MATERIAAL
MAATVOERING EN VERHOUDING

820

AANNAME

LEERLING, GEZEL EN MEESTER

WERKTUIGEN
MATERIAAL
MAATVOERING EN VERHOUDING

670

We hebben momenten waarin we ons afvragen  waar we heen willen met ons leven. We merken dat de omstandigheden ons allerlei verplichtingen opleggen. Maar...wat is jouw weg, welk spoor kiezen jij?

.

.

WERKTUIGEN
MATERIAAL
MAATVOERING EN VERHOUDING

450

WERKTUIGEN
MATERIAAL
MAATVOERING EN VERHOUDING

380