De Open Avond voor belangstellenden van 18 maart as. is uitgesteld.

De voor 18 maart aangekondigde Open Avond voor belangstellenden is in verband met het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus uitgesteld. Wij zullen zo spoedig mogelijk een vervangende datum bekendmaken.

 

Kennismaken met vrijmetselaars kan echter nog altijd, op wens van belangstellenden organiseren wij regelmatig huiskamergesprekken.

Neem in dat geval kontakt op met onze secretaris@lagedor.nl.

 

Regelmatig opent L'Age d'Or haar rituele ruimte om belangstellenden te ontvangen.

Wij ontvangen dan belangstellenden in het Maconniek Centrum aan De Steenschuur 6 te Leiden, dat open is voor bezoekers vanaf 19:30 uur.

Wat kunt u van ons tijdens zo'n Open Avond verwachten: Dat wij graag willen vertellen over ons vrijmetselaar-zijn, hoe we dat beleven in onze loge en wat dat vrijmetselaar-zijn eigenlijk betekent voor die logeleden die qua leeftijdsgroep en achtergrond overeenkomen met onze bezoekers.

Vandaar dat wij belangstellenden verzoeken om zich vooraf in te schrijven , zie daartoe verder op deze pagina.

Alhoewel alleen mannen kunnen worden aangenomen als lid van L' Age d' Or zijn tijdens Open Avonden ook vrouwen welkom. Wij gaan zelfs verder: echtgenotes, partners, vriendinnen en familieleden van belangstellenden zijn zeker  graag geziene gasten op deze avonden. Ze geven de mogelijkheid om een beter beeld te krijgen van vrijmetselarij en hoe dat wordt beleefd in onze loge.

Lid worden van een vrijmetselaarsloge betekent: "aan de slag!". Verwacht niet dat je als toeschouwer mee kunt kijken in die o zo geheime keuken die zo'n vrijmetselaarsloge verwacht wordt te zijn. Niets is minder waar.  Want: "op u komt het aan!". Een van die typische werkelijkheden waaraan wij houvast vinden.  Vrijmetselarij is voor alles namelijk werken aan jezelf, om een beter mens te worden. Maar ook behoedzaam en voorzichtig  voortgaan. Het is immers zoals het bewerken van de ruwe steen die moet worden tot een zuivere kubiek: voorkomen moet worden dat door al te ruwe bewerking materiaal verloren gaat en alles in scherven dreigt uiteen te vallen.  Maar nogmaals: werk aan de winkel, aan jezelf. Alleen jij bent in staat om over jouw prestaties te kunnen oordelen. Meester van je eigen leven. Ontdek dat geheim maar 'ns!

De aantrekkingskracht van vrijmetselarij

Voor velen is vrijmetselarij's grootste aantrekkingskracht de hoedanigheid dat ze leden telt vanuit velerlei achtergronden die samenkomen als gelijken zonder aanzien van hun nationaliteit, verwantschap, religie, taal, cultuur of geschiedenis.  Ze werken elk voor zich, maar toch samen en in een broederlijke vertrouwdheid aan zichzelf om daardoor te kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Bij de achtbare Loge L'Age d'Or volgen wij het  "oud-hollandse" rituaal. Daarbij zijn de aanwezige broeders geen toeschouwers, maar worden ze aktief betrokken bij het rituaal.  Op deze wijze bekwamen leden van de loge zich in de "Koninklijke Kunst". Vrijmetselarij als "craft".

Symbolen en ritualen

Hamer en beitel zijn de werktuigen die iedere vrijmetselaar gebruikt om te werken aan de ruwe steen: symbool voor hemzelf. Op het werkveld van licht en donker, voor- en tegenspoed, vreugde en verdriet werken vrije mannen van goede naam in beslotenheid en gezamelijkheid aan hun opdracht, de zuivere kubiek die moet worden uit de ruwe steen zodat deze naadloos en perfect past in het te vervolmaken bouwwerk van hun leven.

Maak kennis met de vrijmetselaarsloge L'Age d'Or tijdens een van onze onze open avonden. We zullen u onze rituele ruimte laten zien en met u spreken over vrijmetselarij. Alhoewel alleen mannen lid kunnen worden van onze loge zijn zowel mannen als hun partners van harte welkom!

Vrijmetselarij bij L'Age d'Or

In de loge komen mannen samen met zeer verschillende achtergronden: uiteenlopende wereldvisies, opleidingen, beroepen en maatschappelijke posities. Ook de religieuze overtuigingen lopen uiteen.

L’Age d’Or kent zowel zowel Protestants-christelijke als Roomskatholieke, Islamitische, Joodse en Boedhistische leden, naast leden die niet kerkelijk zijn. Voor elkaars opvattingen en anders-zijn bestaat het grootste respect. In de geest van verdraagzaamheid beoefenen zij, in onderlinge broederschap, dat rituele spel dat vrijmetselarij heet en waarbij zij uiteindelijk werken aan verbetering van zichzelf en van de wereld waarin zij leven.

De leden van de Loge “L’Age d’Or” komen samen op de avond van de eerste en de derde woensdag van de maand. Indien in de maand een vijfde woensdag valt, vindt op die avond een informele bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomsten worden gehouden in het Logegebouw aan de Steenschuur nr. 6 te Leiden

 • DCJ van Peijpe

  Een der oprichters van L'Age d'Or. Eerste voorzittend Meester van de loge werd in 1991 full member van de oudste engelse research lodge, de Quatuor Coronati Lodge no.2076 in Londen.

 • Cor Hagen

  Arts-neuroloog en  Grootsectetaris  van het Grootoosten der Nederlanden. Lid van de  L'Age d'Or.

 • Evert Kwaadgras

  Van huis uit was hij classicus en  lid van L'Age d'Or. Niet alleen een internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis, hij greep ook in als de traditionele legendevorming over aard en wezen van de vrijmetselarij in de Nederlandse pers op hol sloeg.

Schrijf in voor

de nieuwsbrief

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Vrijmetselarij bij L'Age d'Or

In de loge komen mannen samen met zeer verschillende achtergronden: uiteenlopende wereldvisies, opleidingen, beroepen en maatschappelijke posities. Ook de religieuze overtuigingen lopen uiteen.

L’Age d’Or kent zowel zowel Protestants-christelijke als Roomskatholieke, Islamitische, Joodse en Boedhistische leden, naast leden die niet kerkelijk zijn. Voor elkaars opvattingen en anders-zijn bestaat het grootste respect. In de geest van verdraagzaamheid beoefenen zij, in onderlinge broederschap, dat rituele spel dat vrijmetselarij heet en waarbij zij uiteindelijk werken aan verbetering van zichzelf en van de wereld waarin zij leven.

De leden van de Loge “L’Age d’Or” komen samen op de avond van de eerste en de derde woensdag van de maand. Indien in de maand een vijfde woensdag valt, vindt op die avond een informele bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomsten worden gehouden in het Logegebouw aan de Steenschuur nr. 6 te Leiden

 • DCJ van Peijpe
 • Cor Hagen
 • Evert Kwaadgras

 • DCJ van Peijpe
 • Cor Hagen
 • Evert Kwaadgras