Jij bent uitgenodigd!

Regelmatig opent L'Age d'Or haar deuren voor belangstellenden. Kom naar de loge en maak kennis met de vrijmetselaren van L'Age d'Or, die bijzondere Leidse vrijmetselaarsloge

 

Schrijf je in voor bezoek aan onze Open Avond via onderstaande knop

1200

Regelmatig houdt L'Age d'Or  een Open Avond, waarbij we belangstellenden ontvangen om een kijkje te nemen in ons gebouw, voordrachten krijgen rondom een maconniek thema en ruim gelegenheid krijgen tot het stellen van vragen.

Op weg naar De Branderij, etablissement voor vrije metzelaeren.

In de vroegere dagen van de vrijmetselarij kwamen broeders samen in herbergen waar ze een speciaal voor hen ingerichte ruimte gebruikten. Loge gebouwen bestonden nog niet. De herbergier werd ook lid gemaakt en zo konden de broeders ook hun broedermaal in de herberg gebruiken. Nog altijd zijn er talloze herbergen die ons herinneren aan die dagen.

Zo gaan de broeders van L'Age d'Or nog steeds een maal per jaar naar de Branderij waar we een vrije metzelaers samenkomst houden zoals die vele honderden jaren geleden ook plaatsvond.

L'Age d'Or, Sans Autre Guide

OPEN AVOND

Wat zijn dat voor mensen, waarom zijn ze vrijmetselaar en wat doen ze. Een mix aan leeftijden zijn aanwezig, zeer ervaren leden en pas lid geworden broeders, allemaal bereid met jou te spreken over hun vrijmetselaarschap.

Misschien denk je nu: "Is dat iets voor mij?", of: "Wat moet ik er voor over hebben om lid te worden?"; "Hoe gaat dat in z'n werk?".  Heel gewone vragen de gesteld en beantwoordt moeten worden.

En: ja natuurlijk, iedereen is welkom, ook jouw partner, al kunnen alleen mannen lid worden van L'Age d'Or.

 

 

Op jouw gezondheid!

In L'Age d'Or vindt je niet alleen een aantal oudere mannen, maar een interressante mix van leden, die allemaal met hun eigen kracht bijdragen aan het werk waarvoor we staan.

Die arbeid is er een van hoge moraliteit, vervuld van zelfbewustzijn in het zijn van vrijmetselaar, getrouw aan zichzelf, zijn medebroeder en de wereld tot steun en gericht op zijn meester.

 

Meldt je nu aan!

Kom naar onze Open Avond en onderzoek of vrijmetselarij  voor jou een passende mogelijkheid biedt. Op de eerstvolgende Open Avond zien we je graag komen.  Breng gerust jouw partner mee.

L'Age d'Or heeft 2-keer per jaar een Open Avoind, meestal op de 5de woensdag in Maart en October. Als je je nu inschrijft wordt je vanzelf geinformeerd over de eerstvolgende gelegenheid.

Broeder Dekker

Hij draagt er zorg voor dat de broeders in beslotenheid hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, de ritualen kunnen beleven en de symboliek hun helpen begrip te vormen.

Vrijmetselaren werken in beslotenheid, niet geheimzinnig, maar zonder mogelijk storende invloeden van hen die nog niet zijn ingewijd in de geheimen van de vrijmetselartij niet kennen en zo ongewild de broederschap zouden kunnen verstoren.

Zo maar een van de taken die een aangenomen vrijmetselaar kan verwachten uit te gaan voeren.

Bij L'Age d'Or wisselen we elk jaar in december de officiersfuncties, zodat de loge verjongd het nieuwe werkjaar in kan gaan. Zo is ook verzekerd dat eenieder de kans heeft bij te dragen.

 

Voordrachten van de broeders van de loge L'Age d'Or.

Zoals je kunt zien is er een gemelleerd gezelschap aanwezige belangstellenden.  Opvallenbd is dat de groep van belangstellenden qua leeftijd en overige demografische achtergrond gelijk loopt met die van de logeleden.

We behandelen graag vragen die eerder op ons af werden gestuurd om aan te sluiten bij de verwachting van de bezoekers.

De werkplaats

Open Avond

Op de geblokte vloer van voor- en tegenspoed, van vreugde en verdriet werken wij aan de ruwe steen, die moet worden tot een zuivere kubiek om ingepast te kunnen worden in het bouwwerk van onze meester, de zinnebeeldige tempel van Salamo.

Bijzondere kenmerken van de loge-inrichting zijn de geblokte vloer en de zuivere kubiek. Deze en andere symbolen geven de werkplaats een krachtige uitstraling en ondersteunen de beeldvorming van de vrijmetselaars. Ze behoren tot een groep rijke symbolen die de beleving van onze ritualen beter inzichtelijk maken.

L'Age d'Or, vrijmetselaarsloge nr 235

Leiden, Steenschuur 6

info@lagedor.nl

768

768

550

380

320