Serieus....

We beleven ons vrijmetselaar zijn ieder op onze eigen wijze, maar altijd in de wetenschap van de broederband die over de hele wereld rijkt. Die broederband verbindt ons, en geeft ons het vertrouwen te kunnen zijn wie we zijn, zonder door de anderen erop te kunnen worden aangesproken om toch vooral te veranderen. Zonder dogma of vooringenomenheid en in de wetenschap van de warme aanwezigheid van broeders van allerlei slag, afkomst, positie, leeftijd, geloof en levensovertuiging. Wat ons verbindt is het geloof in een alles overheersend principe dat de aanleiding en het doel van ons aardse bestaan  zin geeft.

We doen dat door middel van ritualen en symbolen die ons elk naar eigen inzicht hulpmiddelen aanreiken om tot een beter inzicht van onszelf te komen, om een beter mens te worden en daardoor de wereld een stukje beter te maken.

Dat daarbij de humor zeker in onze loge een belangrijke plaats heeft mag niet onvermeld blijven. Meer.....

Opgericht in 1758, na 17 jaar samengegaan met een andere leidse loge. In 1963 weer als zelfstandig werkende loge  heropgericht; thans met zo'n 60 leden actief in de leidse regio als een bijzondere vrijmetselaarsloge. meer...

 

Wat wij doen ...?

 

 

Ja, wat doen wij eigenlijk?

Samen met onze broeders werken wij met behulp van ritualen en symbolen aan ons zelf, om een beter mens te worden  en zodoende de wereld om ons heen een betere plaats te laten zijn. We  doen dat in de vertrouwde beslotenheid van onze loge waar we ons gesteund weten door de warme broederlijkheid van onze mede vrijmetselaars. Ons werk is nooit gedaan; er is altijd nog wel iets te vinden waarop we ons kunnen richten, ook al was het maar datgene wat we in de afgelopen periode hebben laten liggen. .meer..

 

 

Kleuters zijn we,

maar staande op de schouders van reuzen!

Over ons

Zo zijn onze manieren

Een  onderscheidend element is de wijze waarop wij de regerend meester en zijn officieren kiezen (dat zijn de voorzitter en diegenen die een actieve rol hebben tijdens de rituelen). Wij werken op basis van anciënniteit: iedereen die wil, komt aan de beurt. De eerste jaren dat je lid bent van onze loge vervul je jaarlijks een andere rol. Na een aantal jaren in verschillende rollen te hebben meegewerkt in onze rituele arbeid komt een ieder in aanmerking om een jaar de loge als regerend meester te dienen en te leiden. Deze keuze maken wij heel bewust. Wij vinden het een verrijking voor onze leden als allen actief deel kunnen nemen aan het ritueel. Telkens weer met een andere rol. Zo ervaar je het ritueel steeds vanuit een ander perspectief.

Samengevat zijn de onderscheidende karakteristieken van onze loge:

  • samenkomst om de week (eerste en derde woensdag van de maand)
  • geen avonden waar spreekbeurten centraal staan
  • vrijwel alle bijeenkomsten in Open Loge
  • samenkomsten afgesloten met Tafelloge
  • actieve bijdrage van alle leden, vervullen van verschillende rollen op basis van anciënniteit
  • jaarlijkse opvolging van de officieren van de loge. Meer.....

Een bijzondere loge

 

Serieus maar met gevoel voor humor

Dick van Peijpe

Socioloog

Cor Hagen

Arts

EVERT KWAADGRAS

Classicus

Een der oprichters van L'Age d'Or.  Eerste voorzittend Meester van de loge. DCJ  werd in 1991 full member van de oudste engelse research lodge, de Quatuor Coronati Lodge no.2076 in Londen.

Arts-neuroloog en  Groot-sectetaris  van het Groot-oosten der Nederlanden. Lid van  L'Age d'Or.

Van huis uit was hij classicus en  lid van L'Age d'Or. Niet alleen een internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis, hij greep ook in als de traditionele legen-devorming over aard en wezen van de vrijmetselarij in de Nederlandse pers op hol sloeg.

VERTROUWELIJKHEID

Ons werken wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid, geen geheimzinnigheid. We werken samen met onze broeders in vertrouwen en wederzijds respect.

 

RITUALEN

De ritualen die wij hanteren geven ons de wijsheid, kracht en schoonheid van  eeuwen vrijmetselarij. Ze doen ons bseffen dat wij kleuters zijn, maar staan op de schouders van reuzen.

 

SYMBOLEN

Symbolen helpen ons te visualiseren hoe wij onze reis naar het licht, de bron van alle goeds, zouden kunnen afleggen. Ze helpen ons te herinneren, dat noeste arbeid gewenst is, maar ook behoedzaamheid en voorzichtigheid om geen werk te loor te laten gaan door onervarenheid of al te drieste werkdrift.

 

BESLOTENHEID

Wij werken in de beslotenheid van onze loge, samen met onze broeders. We zien daarbij geen buitenstaanders omdat deze de gebruiken, ritualen en symbolen nog niet kennen. Ze legden de belofte van trouw en vertrouwelijkheid nog niet af, waardoor ze ongewild de rust in de loge of de orde zouden verstoren.

 

GERICHT OP EEN BETERE SAMENLEVING

Vrijmetselaars werken aan een betere wereld voor alle mensen. Vanaf de oorsprong van de vrijmetselarij is deze betrokken geweest bij het verbeteren van de wereld, zoals door scholen voor minder bedeelden te openen, charitatieve instellingen op te richten en te werken aan een betere gezondheidszorg voor alle mensen.

 

Klik hier voor de Home pagina

Klik hier voor de Home pagina

Klik hier voor de Home pagina

Klik hier voor de Home pagina