Opgericht in 1758, na 17 jaar samengegaan met een andere leidse loge. In 1963  als zelfstandig werkende loge  heropgericht; thans met zo'n 60 leden actief in de leidse regio als een bijzondere vrijmetselaarsloge. Die heroprichting kwam voort uit de wens van een groep broeders om niet elke week samen te komen, gewoon omdat men de tijd daar niet voor had. Ook werd afgezien van de gebruikelijke compartities (voordrachten) maar werd gericht op het Rituaal.  Dat er sprake zou zijn geweest van onmin is onjuist: een van de broeders die de heroprichting van L'Age d'Or ondersteunde was juist de voorzittend meester van die andere loge.

IN HET KORT:

OVER WERKEN IN DE LOGE

De eerste jaren dat je lid bent van onze loge vervul je jaarlijks een andere rol. Na een aantal jaren in verschillende rollen te hebben meegewerkt in onze rituele arbeid komt een ieder in aanmerking om een jaar de loge als regerend meester te dienen en te leiden. Deze keuze maken wij heel bewust. Wij vinden het een verrijking voor onze leden als allen actief deel kunnen nemen aan het ritueel. Telkens weer met een andere rol. Zo ervaar je het ritueel steeds vanuit een ander perspectief.

DCJ (Dick) van Peijpe. Een der (her)oprichters van L'Age d'Or.  Eerste voorzittend Meester van de loge. DCJ  werd in 1991 full member van de oudste engelse research lodge, de Quatuor Coronati Lodge no.2076 in Londen.  Hij stelde: "de kern van de vrijmetselarij is gelegen in de beoefening van de ritualen en het leren lezen van de symbolen. Bovendien: er is maar geringe behoefte aan een daaromheen gehangen debatteergezelschap. Kortom, de vrijmetselarij beoefenen als een “craft”.

C.M. (Cor) Hagen. Neuroloog en  Groot-sectetaris  van het Groot-oosten der Nederlanden. Lid van  L'Age d'Or.  Het bijzondere hier zit ‘m in zijn weloverwogen denkbeelden, ideeën die zijn leidraad waren voor het functioneren in en het beleven van de Vrijmetselarij. De term ‘Vrijmetselarij in Nederland’ en niet ‘de Nederlandse Vrijmetselarij’ is hier bewust voor gekozen.

E. (Evert) Kwaadgras. Van huis uit classicus en  lid van L'Age d'Or. Niet alleen een internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis, hij greep ook in als de traditionele legendevorming over aard en wezen van de vrijmetselarij in de Nederlandse pers op hol sloeg.

Vrijmetselarij in a nutshell

VERTROUWELIJKHEID

Ons werken wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid, geen geheimzinnigheid. We werken samen met onze broeders in vertrouwen en wederzijds respect. De samenhang, en spreek gerust van broederschap geeft ons de mogelijkheid zo te werken en de kracht om dit ook een impact te laten hebben op onze vorderingen

RITUALEN

De ritualen die wij hanteren geven ons de wijsheid, kracht en schoonheid van  eeuwen vrijmetselarij. Ze doen ons beseffen dat wij kleuters zijn, maar staan op de schouders van reuzen.

SYMBOLEN

Symbolen helpen ons te visualiseren hoe wij onze reis naar het licht, de bron van alle goeds, zouden kunnen afleggen. Ze helpen ons te herinneren, dat noeste arbeid gewenst is, maar ook behoedzaamheid en voorzichtigheid om geen werk te loor te laten gaan door onervarenheid of al te drieste werkdrift.

BESLOTENHEID

Wij werken in de beslotenheid van onze loge samen met onze broeders. We zien daarbij geen buitenstaanders omdat deze de gebruiken, ritualen en symbolen nog niet kennen. Ze legden de belofte van trouw en vertrouwelijkheid nog niet af, waardoor ze ongewild de rust in de loge of de orde zouden verstoren.

GERICHT OP EEN BETERE SAMENLEVING

Vrijmetselaars werken aan een betere wereld voor alle mensen. Vanaf de oorsprong van de vrijmetselarij is deze betrokken geweest bij het verbeteren van de wereld, zoals door scholen voor minder bedeelden te openen, charitatieve instellingen op te richten en te werken aan een betere gezondheidszorg voor alle mensen. Niet een beter mens, maar beter te passen in het bouwwerk van de wereld waarin we zijn.

De Broederband -  Krachtig en Verbindend Element

Een Warme Broederschap en onze diverse achtergrond verrijkt ons

 

L'AGE D;OR

STEENSCHUUR 6

LEIDEN

ALLE  RECHTEN  VOORBEHOUDEN - L'AGE D'OR 2023

OVER WERKEN IN DE LOGE
DIT IS OOK L'AGE D'OR
BELEVING Een Open Gemeenschap - Geen Plaats voor Dogma's of Vooroordelen We beleven ons vrijmetselaar-zijn ieder op onze eigen wijze, maar altijd in de wetenschap van de broederband die over de hele wereld rijkt. Die broederband verbindt ons, en geeft ons het vertrouwen te kunnen zijn wie we zijn, zonder door de anderen erop te worden aangesproken om toch vooral te veranderen. Zonder dogma of vooringenomenheid en in de wetenschap van de warme aanwezigheid van broeders van allerlei slag, afkomst, positie, leeftijd, geloof en levensovertuiging. Wat ons verbindt is het geloof in een alles overheersend principe dat de aanleiding en het doel van ons aardse bestaan zin geeft. We doen dat door middel van ritualen en symbolen die ons elk naar eigen inzicht hulpmiddelen aanreiken om tot een beter inzicht van onszelf te komen, om een beter mens te worden en daardoor de wereld een stukje beter te maken. Dat daarbij de humor zeker in onze loge een belangrijke plaats heeft mag niet onvermeld blijven. Geloof in een Allesomvattend Principe - Betekenis aan Je Bestaan
Broederschap, Ritualen en Symbolen OP DE SCHOUDERS VAN REUZEN De in 1963 heropgerichte loge L'Age d'Or dank haar bestaan en functioneren aan al die geweldenaren die elk op hun eigen wijze vorm hebben gegeven aan de groei en bloei van L'Age d'Or. Zij waren het die de uitdaging aangingen maconniek Nederland ervan te overtuigen dat er een behoefte was een tweede loge in Leiden op te richten. Eentje die een andere wijze van beleving nastreeft, gericht op het werken in de loge, door het beoefenen van de ritualen en het lezen van de symbolen. Vrijmetselarij als een "craft" .

DCJ (Dick) van Peijpe. Een der (her)oprichters van L'Age d'Or.  Eerste voorzittend Meester van de loge. DCJ  werd in 1991 full member van de oudste engelse research lodge, de Quatuor Coronati Lodge no.2076 in Londen.  Hij stelde: "de kern van de vrijmetselarij is gelegen in de beoefening van de ritualen en het leren lezen van de symbolen. Bovendien: er is maar geringe behoefte aan een daaromheen gehangen debatteergezelschap. Kortom, de vrijmetselarij beoefenen als een “craft”.

C.M. (Cor) Hagen. Neuroloog en  Groot-sectetaris  van het Groot-oosten der Nederlanden. Lid van  L'Age d'Or.  Het bijzondere hier zit ‘m in zijn weloverwogen denkbeelden, ideeën die zijn leidraad waren voor het functioneren in en het beleven van de Vrijmetselarij. De term ‘Vrijmetselarij in Nederland’ en niet ‘de Nederlandse Vrijmetselarij’ is hier bewust voor gekozen.

E. (Evert) Kwaadgras. Van huis uit classicus en  lid van L'Age d'Or. Niet alleen een internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis, hij greep ook in als de traditionele legendevorming over aard en wezen van de vrijmetselarij in de Nederlandse pers op hol sloeg.

Vrijmetselarij in a nutshell

Ons werken wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid, geen geheimzinnigheid. We werken samen met onze broeders in vertrouwen en wederzijds respect. De samenhang, en spreek gerust van broederschap geeft ons de mogelijkheid zo te werken en de kracht om dit ook een impact te laten hebben op onze vorderingen

De ritualen die wij hanteren geven ons de wijsheid, kracht en schoonheid van  eeuwen vrijmetselarij. Ze doen ons beseffen dat wij kleuters zijn, maar staan op de schouders van reuzen.

Symbolen helpen ons te visualiseren hoe wij onze reis naar het licht, de bron van alle goeds, zouden kunnen afleggen. Ze helpen ons te herinneren, dat noeste arbeid gewenst is, maar ook behoedzaamheid en voorzichtigheid om geen werk te loor te laten gaan door onervarenheid of al te drieste werkdrift.

Wij werken in de beslotenheid van onze loge samen met onze broeders. We zien daarbij geen buitenstaanders omdat deze de gebruiken, ritualen en symbolen nog niet kennen. Ze legden de belofte van trouw en vertrouwelijkheid nog niet af, waardoor ze ongewild de rust in de loge of de orde zouden verstoren.

Vrijmetselaars werken aan een betere wereld voor alle mensen. Vanaf de oorsprong van de vrijmetselarij is deze betrokken geweest bij het verbeteren van de wereld, zoals door scholen voor minder bedeelden te openen, charitatieve instellingen op te richten en te werken aan een betere gezondheidszorg voor alle mensen. Niet een beter mens, maar beter te passen in het bouwwerk van de wereld waarin we zijn.

De Broederband - Krachtig en Verbindend Element
Een Warme Broederschap en onze diverse achtergrond verrijkt ons
waar symbolen spreken en de broederschap bouwt aan een betere wereld.
OVER ONS

1280

waar symbolen spreken en de broederschap bouwt aan een betere wereld.

OVER ONS

OVER WERKEN IN DE LOGE

DIT IS OOK L'AGE D'OR

BELEVING

Een Open Gemeenschap - Geen Plaats voor Dogma's of Vooroordelen

We beleven ons vrijmetselaar-zijn ieder op onze eigen wijze, maar altijd in de wetenschap van de broederband die over de hele wereld rijkt. Die broederband verbindt ons, en geeft ons het vertrouwen te kunnen zijn wie we zijn, zonder door de anderen erop te worden aangesproken om toch vooral te veranderen. Zonder dogma of vooringenomenheid en in de wetenschap van de warme aanwezigheid van broeders van allerlei slag, afkomst, positie, leeftijd, geloof en levensovertuiging. Wat ons verbindt is het geloof in een alles overheersend principe dat de aanleiding en het doel van ons aardse bestaan  zin geeft.

We doen dat door middel van ritualen en symbolen die ons elk naar eigen inzicht hulpmiddelen aanreiken om tot een beter inzicht van onszelf te komen, om een beter mens te worden en daardoor de wereld een stukje beter te maken.

Dat daarbij de humor zeker in onze loge een belangrijke plaats heeft mag niet onvermeld blijven.

Geloof in een Allesomvattend Principe - Betekenis aan Je Bestaan

OP DE SCHOUDERS VAN REUZEN

De in 1963 heropgerichte loge L'Age d'Or dank haar bestaan en functioneren aan al die geweldenaren die elk op hun eigen wijze vorm hebben gegeven aan de groei en bloei van L'Age d'Or.

Zij waren het die de uitdaging aangingen maconniek Nederland ervan te overtuigen dat er een behoefte was een tweede loge in Leiden op te richten. Eentje die een andere wijze van beleving nastreeft, gericht op het werken in de loge, door het beoefenen van de ritualen en het lezen van de symbolen. Vrijmetselarij als een "craft" .

Vrijmetselarij in a nutshell

De Broederband - Krachtig en Verbindend Element
Een Warme Broederschap en onze diverse achtergrond verrijkt ons

OVER  ONS

De Broederband - Krachtig en Verbindend Element
Een Warme Broederschap en onze diverse achtergrond verrijkt ons

De Broederband - Krachtig en Verbindend Element
Een Warme Broederschap en onze diverse achtergrond verrijkt ons

670

De Broederband - Krachtig en Verbindend Element
Een Warme Broederschap en onze diverse achtergrond verrijkt ons

450

De Broederband - Krachtig en Verbindend Element
Een Warme Broederschap en onze diverse achtergrond verrijkt ons

380