Keuzes moeten we maken, elke dag. Soms hele ingrijpende, soms van oppervlakkige aard. Jij ook. Maar soms wil je meer zekerheid, blind op je intiuitie kunnen vertrouwen, gewoon omdat het moeilijk is. Wat voor man wil je zijn. Een vraag die je vroeg of laat steeds vaker zult stellen. En het is een belangrijke vraag. Hij reflecteert direct van jou af naar: wat heb je daar zelf aan gedaan. Om vertrouwen te krijgen moet je ook vertrouwen geven, het is geen spelletje, waarbij je af kunt wachten. Je moet ook geven, al is het maar jezelf bloot geven. De tijd dringt. Wat voor man wil jij zijn. Wat wil je dat anderen over je  zeggen, zoals dat altijd gaat wanneer je er niet bij bent.

wat voor man wil jij zijn?

 

 

Gezelschap. Hopelijk niet iets wat je overkomt. Daar kies je voor. Soms heel bewust en voor de langere termijn, en soms maar voor even. Soms als een schot in de roos. Goed gezelschap geeft je prikkels om beter te zijn, niet als die ander, maar beter als jezelf. Je groeit er door. Het maakt je leven voller, beter, en bewuster. Bewust van jezelf en de anderen in jouw omgeving. Gezelschap is goed voor je. En goed voor de wereld om je heen. Samen kunnen we onze verschillen overkomen. Daar kies je voor.

welk gezelschap kies jij

 

voor welke ontwikkeling kies je

Gezelschap. Hopelijk niet iets wat je overkomt. Daar kies je voor. Soms heel bewust en voor de langere termijn, en soms maar voor even. Soms als een schot in de roos. Goed gezelschap geeft je prikkels om beter te zijn, niet als die ander, maar beter als jezelf. Je groeit er door. Het maakt je leven voller, beter, en bewuster. Bewust van jezelf en de anderen in jouw omgeving. Gezelschap is goed voor je. En goed voor de wereld om je heen. Samen kunnen we onze verschillen overkomen. Daar kies je voor.

 

 

over L' Age d' Or

Een bijzondere loge.

Opgericht in 1758, na 17 jaar samengegaan met een andere leidse loge. In 1963 opnieuw als zelfstandig werkende loge  heropgericht; thans met zo'n 60 leden actief in de leidse regio als een bijzondere vrijmetselaarsloge.

L'Age d'Or werd opnieuw opgericht om broeders een alternatief te bieden voor de werkwijze van La Vertu, de loge die L' Age d'Or op had genomen. De belangrijkste overwegingen waren in 1963 dat men niet elke week bij elkaar kon komen; dat het presenteren van zienspunten en voordrachten van broeders (comparities) buiten het interressebereik van sommige broeders lagen, en dat de verjonging van het officieren-corps te traag verliep.

Met krachtige ondersteuning van o.a. Prof. Pott, toenamlig voorzittend meester van La Vertu werd aldus opnieuw een constitutiebrief verleend aan L'Age d'Or en kon daarmee een nieuw hoofdstuk worden geschreven in de geschiedenis van vrijmetselarij in de Randstad en Leiden. Drs DCJ van Peype werd regerend meester van de loge. Voor meer zie ook de "Over Ons" en "Lid worden" webpagina's.

Kennismaken?

L'Age d'Or geeft belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met Vrijmetselarij en onze loge door Open Avonden en Huiskamerbijeenkomsten. Kijk verder op de webpagina "Lid Worden".

 

 

over vrijmetselarij

Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt jouw eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. Je zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.

De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf.

Bijzondere methode

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. De vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.

In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet als een bouwsteen.

Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen.

Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens.

(website Orde van Vrijmetselaren onder het GrootOosten der Nederlanden www.vrijmetselarij.nl)

verantwoording

Deze pagina is gemaakt voor  belangstellenden in vrijmetselarij zoals die wordt bedreven in de loge L' Age d' Or in Leiden. Enkele malen per jaar opent de loge de deuren van haar werkplaats om belangstellenden te laten kennismaken met vrijmetselarij. In deze webpagina vinden belangstellenden wellicht bevestiging van datgene waar ze al langer naar op zoek waren. Wij verheugen in elk geval ons op jouw belangstelling. De tekst van deze webpagina is zo verantwoord mogelijk opgemaakt door de voorlichter van de loge.  Meer....

L' Age d' Or, loge van vrije metzelaeren te Leiden

secretaris@lagedor.nl

www.lagedor.nl

 

de inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd

copyright l'Age d'Or 2020