Home

Social media hebben zich natuurlijk ook meester gemaakt van vrijmetselarij. Met vele, soms ronduit belachelijke verhalen, vol achterdocht, angstig soms en vaak vijandig. Maar ook een aantal goede inkijkjes in onze prachtige wereld. Niet geheim, wel vertrouwelijk.

Hoe wordt je vrijmetselaar?

Praktische aanwijzingen over de stappen die men kan maken om lid te worden van L'Age d'Or

Wat doen vrijmetselaars?

Wij werken. Aan onszelf. Op onze eigen wijze. Op ons eigen niveau. Samenwerkend met onze broeders. Met het doel om een betere wereld voor iedereen te maken door zelf een beter mens te worden.

 

Nadat je bent aangenomen?

Wat gebeurt er met je als je bent aangenomen als vrijmetselaar.

Kijken voorbij onze geschillen

We kijken voorbij onze geschillen naar overeenstemming. Daaruit putten we kracht

Meer over vrijmetselarij

DCJ van Peijpe, oprichter een eerste regerend meester van de loge. Vier bepalende factoren voor de vrijmetselaar:Integriteit, Vriendschap, Respect en Liefdadigheid.

Video's over vrijmetselarij

Muziek in de loge neemt een belangrijke plaats in

Onze manieren

Wij doen de dingen op onze geheel eigen wijze. Ingegeven door practische ervaringen en goed inzicht in de mores van de hedendaagse samenleving

Serieus, maar met humor

Wat doen wij eigenlijk?

Kleuters zijn we....

maar staande op de schouders van reuzen.

Vrijmetselarij in a nutshell

 

Over ons

Toelichting op de onstaansgeschiedenis van L'Age d'Or door DCJ van Peijpe, een van de oprichters van L'Age d'Or

Hee daar! Die eigenwijze loge in Leiden!

Overwegingen van een medeoprichter van onze loge.

Leden

Inschrijven voor loge acticviteiten

Let op! Alleen voor leden

 

Arbeidstafel

 

Lid worden

Inschrijven Open Avond

 

Hier kunnen belangstellenden zich inschrijven voor een van onze Open Avonden.

 

 

When you know, you don't know

 

Open uitnodiging voor belangstellenden

Open Avond

 

Enkele beelden van een Open Avond

 

Een bijzondere methode

 

Contact

1920

All content © L'Age d'Or, 2022. Alle rechten voorbehouden

1400

1280

1050

820

670

450

380