Wat is vrijmetselarij

Source: https://www.ugle.org.uk/discover-freemasonry/what-is-freemasonry

Vrijmetselarij is een van de oudste sociale en liefdadigheidsorganisaties ter wereld waarvan de wortels van de vrijmetselarij liggen in de tradities van de middeleeuwse steenhouwers die onze kathedralen en kastelen bouwden.

Het is hier dat een aantal van de beroemde elementen van de vrijmetselarij hun wortels vinden. In de middeleeuwen reisden steenhouwers vaak rond om op verschillende locaties werk te vinden. Om hun kwalificatieniveau aan te tonen, gebruikten ze grepen, woorden en tekens om zich te onderscheiden van ongekwalificeerde bouwers.

De vrijmetselarij gebruikt bouwanalogen om leden te leren hoe ze een productief leven kunnen leiden dat ten goede komt aan de gemeenschappen waarin ze leven. In het middeleeuwse tijdperk droegen steenhouwers schorten en handschoenen om zichzelf te beschermen terwijl ze aan het vormgeven van ruwe stukken steen werkten, maar in de huidige samenleving ontmoeten vrijmetselaars elkaar om vriendschappen en gemeenschappen opbouwen in plaats van kathedralen en kastelen.

Leidende principes van de vrijmetselarij

Voor vrijmetselaars zijn er vier belangrijke waarden die hun levenspad helpen bepalen: Integriteit, Vriendschap, Respect en Liefdadigheid. In de wereld van vandaag vol onzekerheid klinken deze principes nu net zo waar als op elk moment in de geschiedenis van de organisatie.

 

Integriteit

Vrijmetselaars zijn erop gericht zichzelf op te bouwen als integere mensen, en lidmaatschap biedt de structuur om dat doel te helpen bereiken. Vrijmetselaar zijn geeft leden een gevoel van doelgerichtheid en ondersteunt en begeleidt hen op hun reis door het leven. Gezamenlijk zijn leden verbonden door een begrip van eenheid en billijkheid - principes die fundamenteel zijn voor de vrijmetselarij.

Vriendschap

Vrijmetselarij vormt de gemeenschappelijke basis voor vriendschappen tussen leden, waarvan vele levenslang zullen duren. Vrijmetselaar zijn betekent iets anders voor elke persoon die lid wordt, maar of ze nu kennis willen maken of hun eigen potentieel willen ontwikkelen, alle leden delen een gevoel van saamhorigheid dat hun vermogen om te slagen en te groeien versterkt.

 

Respect

Vrijmetselarij brengt mensen samen, ongeacht hun ras, religie of andere waargenomen verschillen die ons als samenleving kunnen verdelen. Van leden wordt verwacht dat ze een hoge morele status hebben en worden aangemoedigd om openlijk te praten over wat de organisatie doet en wat het betekent om er deel van uit te maken.

 

Liefdadigheid

Vriendelijkheid en liefdadigheid zijn diep geworteld in de principes van de vrijmetselarij en de organisatie biedt de leden de structuur om positieve bijdragen te leveren aan hun gemeenschappen en verschillende doelen door middel van fondsenwervende evenementen of vrijwilligerswerk. Individuen kunnen een belangrijke bijdrage leveren op lokaal, nationaal en mondiaal niveau door zowel tijd als geld te geven.

L'Age d'Or, vrijmetselaarsloge nr 235

Leiden, Steenschuur 6

info@lagedor.nl

960

 

768

768

550

380

320